Episode 10: Er helsenæringen den nye oljen?

I denne episoden deltar Kathrine Myhre, administrerende direktør i Norway Health Tech. Å satse på helsenæring i Norge gir mange fordeler, mener hun: Helsenæringen skaper arbeidsplasser, bidrar til skatteinntekter, fremmer innovasjon og ikke minst, den løfter folkehelsen.

- Det vi ser er at ved å ta innovativ, ny teknologi i bruk så kan du ta ned kostnadene og bruke helsearbeiderne der det virkelig er behov for dem. Dersom vi gjør det og bruker norsk teknologi så vil vi kunne skape arbeidsplasser, gi Norge inntekter i form av skatt og - hvis vi har gode nok produkter til at verden der ute ønsker å bruke dem - så får vi også eksportinntekter av dette. Helsenæringen kan dermed både bidra til å ta ned kostnader vi har i helsesektoren ved å sørge for at de kronene vi har til helse på budsjettene våre varer lengre og rekker til flere pasienter, i tillegg til å skape inntekter, påpeker hun.

Myhre har i mange år vært brennende opptatt av å styrke helsenæringen.

- Det vi ikke har vært så flinke til i Norge innenfor helse er å ta i bruk ny kunnskap for å lage nye produkter, utvikle tjenester og både sørge for at denne kunnskapen kommer Norge til gode, men også resten av verden. Det er så mange flinke forskere, så mye god kunnskap og mye god teknologi – også i andre sektorer som olje og gass, som helse kunne nytt godt av. Det vil kunne bidra til bedre og høyere kvalitet i pasientbehandlingen og at sykehusene kan bruke de kronene de har til rådighet enda mer effektivt, sier hun.

I april i fjor lanserte Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet en egen stortingsmelding om helsenæringen. Meldingen ble godt mottatt, og Myhre og Norway Health Tech var svært engasjert i arbeidet frem mot lanseringen.

- En av hovedutfordringene, som også ble adressert i stortingsmeldingen, er mangel på kultur og samhandling mellom dem som har ansvar for, og blir målt på, å lage gode helsetjenester og de som kan være med på å levere det gjennom produkter, tjenester og utstyr, nemlig industrien. Land som Sverige, Danmark og England har en helt annen samhandling mellom dem som leverer helsetjenester og dem som bidrar med produkter og løsninger. Offentlig-privat samarbeid er svært viktig, og helt avgjørende i Norge der helsetjenesten nesten er 100 prosent offentlig, understreker direktøren.

Norway Health Tech er også en av aktørene bak rapporten «Helsenæringens verdi 2020» - en rapport som er utarbeidet av Menon Economics for å vise verdien av helsenæringen i Norge. Rapporten har blitt laget fem år på rad, og årets rapport viser blant annet at den private helsenæringen hadde en omsetning på nesten 150 milliarder kroner i 2019. Samlet var omsetningsveksten i den norske helsenæringen på 4,5 prosent i 2018. Selskapene i alle bransjer i helsenæringen rapporterer om ytterligere vekst for 2019, noe som resulterer i et vekstestimat for næringen som helhet på 6,2 prosent. Det er høyere enn næringens gjennomsnittlige årlige vekst for de siste ti årene.Under lanseringen av rapporten adresserte helseminister Bent Høie blant annet hvordan krisen vi nå står i har løst noen av samarbeidsutfordringene mellom det offentlige og det private.

- Da vi jobbet med stortingsmeldingen snakket vi mye om betydningen av samarbeid mellom næringen og det offentlige. Og betydningen av dette har blitt overtydelig når vi nå står i en internasjonal helsekrise. Denne krisen har bidratt til at den kulturendringen vi alle var opptatt av, og som vi alle var litt bekymret for, har kommet mye raskere. Mange ledere på alle nivåer i helsetjenesten har sett betydningen av samarbeidet med bedrifter, og vi har også fått nye bedrifter som har blitt en del av helsenæringen, sa helseministeren.

Finn ut mer om dette

Hør episode 10: Er helsenæringen den nye oljen?
Se serieoversikt
KontaktGlobaltlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOm RocheLegemidlerDiagnostiske løsningerKarriereMediaPersonvernerklæringBrukervilkårRetningslinjer for sosiale medier