Brukervilkår

Disse brukervilkår sammen med vår personvernerklæring regulerer din bruk av www.roche.no (heretter kalt «Nettsiden») og ditt forhold til eier av Nettsiden: Roche Norge AS, Brynsengfaret 6B, 0667 Oslo, org. nr. 935 925 525 og Roche Diagnostics Norge AS, Brynsengfaret 6B, 0667 Oslo, org.nr. 987 852 208 (heretter kollektivt kalt «Roche»).

Vi ber deg lese igjennom brukervilkårene fordi de påvirker dine rettigheter og ansvar etter loven. Ved å bruke vår Nettside indikerer du at du aksepterer disse brukervilkår. Dersom du ikke er enig med disse brukervilkår har du har ikke tillatelse til å bruke Nettsiden.

Tilgang til vår Nettside er tillatt på midlertidig basis og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre den service vi gir på vår Nettside uten varsel (se punkt 3 nedenfor). Vi er ikke ansvarlig dersom, uansett årsak, Nettsiden ikke til enhver tid/for en periode er tilgjengelig.

Fra tid til annen kan vi kunne komme til å begrense tilgjengeligheten til deler av eller hele vår Nettside til brukere som har registrert seg hos oss.

Dersom du velger å bruke eller allerede bruker identifikasjons kode, passord eller annen informasjon som del av vår sikkerhetsprosedyre for tilgang til Nettsiden, må du behandle denne informasjonen konfidensielt og du må ikke oppgi dette til tredje part. Vi har rett til å deaktivere hver brukers identifikasjonskode eller passord, uansett om det er valgt av deg eller angitt fra oss, dersom du etter vår formening ikke har overholdt våre brukervilkår.

Du er ansvarlig for i) at du har tilgang til vår Nettside ii) at personer som bruker din internettilgang for å besøke vår Nettside er klar over at de er i samsvar med våre brukervilkår.

Denne Nettsiden kan brukes gratis til din personlige bruk i samsvar med brukervilkårene. Ved å bruke vår Nettside sier du deg enig i å etterleve våre vilkår.

Denne Nettsiden skal ikke brukes for å rapportere bivirkninger. Dersom du trenger å ta kontakt med oss for å rapportere mulig bivirkning relatert til et av våre medisinske produkter kan du ta kontakt med oss enten via telefon 970 25 922 eller via e-post:

Legemidler:

Diagnostiske produkter:

Vi er pålagt å dokumentere rapportering om bivirkninger, både for å opprettholde en omfattende sikkerhetsovervåking av våre produkter og for å etterkomme lovpålagt rapportering fra regulatoriske myndigheter. Vi gjør oppmerksom på at for å rapportere en bivirkning vil det være nødvendig at du gir oss følgende informasjon, som et minimum, slik at vi kan behandle din henvendelse hurtig og effektivt:

  • Initialene til vedkommende som har erfart en potensiell bivirkning og/eller annet som kan identifisere vedkommende, for eksempel kjønn eller fødselsdato;

  • Kontaktinformasjon til den som rapporterer bivirkningen;

  • Beskrivelse av den/de mulige bivirkninger, for eksempel opplevde symptomer og andre tegn, dato når den mulige bivirkningen startet og konsekvensene av den mulige bivirkningen;

  • Navn og styrke på det aktuelle produktet fra Roche.

Vi gjør oppmerksom på at vi kan ikke besvare spørsmål om generelle medisinsk informasjon eller spørsmål angående din personlige medisinske tilstand. Dersom du har helserelaterte spørsmål, ber vi deg ta kontakt med din lege.

For spørsmål angående våre produkter ber vi deg ta kontakt med Roche på følgende måte:

Legemidler:

Sentralbord: 22 78 90 00

Email:

Diagnostiske produkter:

Sentralbord: 23 37 33 00

Email:

Vi reserverer oss retten til å forandre, til enhver tid, våre brukervilkår ved å informere om forandringene online. Du er ansvarlig for at du regelmessig ser igjennom informasjonen vi legger ut på Nettsiden for å få øyeblikkelig varsel om hvilke endringer vi har foretatt. Din fortsatte bruk av vår Nettside etter at vi har informert om endringer medfører at du godtar de reviderte brukervilkår.

Vi reserverer oss også retten til å modifiserer eller avslutter, forbigående eller permanent, vår Nettside, med eller uten varsel. Du er enig i at vi ikke kan holdes ansvarlig overfor deg eller tredjepart for endringer eller opphør av vår Nettside.

Kommentarer og annet materiell som er lagt ut på vår Nettside er ikke ment som råd som kan gi avhengighet av vår informasjon. Vi fraskriver oss derfor alt ansvar til enhver besøker av vår Nettside, eller enhver som kan bli informert om innhold fra vår Nettside, som kan bli avhengig av å lese vårt materiale.

  • Opphavsrett

Roche eier, eller har lisens til å bruke, all opphavsrett i innholdet på vår Nettside og vi reserverer oss retten til å forfølge enhver overtredelse ved domstol i det land hvor slik overtredelse skjer.

Du har ingen rettigheter til å bruke våre merkevarernavn eller andre merker som tilhører Roche.

Innholdet på vår Nettside kan kun kopieres for ikke-kommersiell bruk ved at alle opphavsrettigheter og/eller andre eierforhold, for eksempel, navn på forfatter, blir beholdt. Deretter må innholdet ikke kopieres igjen, gjengives eller på annen måte fordeles. Enhver gjengivelse, gjenutsendelse eller annen bruk er strengt forbudt uten utrykkelig godkjennelse fra Roche. Dersom du skriver ut, kopierer eller laster ned noe fra vår Nettside som bryter disse brukervilkår vil din rett til å besøke vår Nettside vil bli avsluttet med øyeblikkelig effekt, og du må, dersom vi ber om det, returnere eller destruere alle kopier du har laget av materiale fra vår Nettside.

Forespørsel om tillatelse til å kopiere informasjon fra vår Nettside skal rettes til

  • Varemerker

Alle brukte varemerker, for eksempel produktnavn, uansett hvordan de er fremstillt, er varemerker som eies av eller er lisensiert av et+ medlem av Roche Gruppen. Bruk eller misbruk av disse varemerker eller annet materiale, unntatt når tillatelse til slik bruk er gitt, er utrykkelig forbudt og kan være i strid med opphavsrett og varemerkerett som til enhver tid er gjeldene lov.

Dersom du gir oss personlig informasjon er du ansvarlig for at informasjonen er korrekt og fullstendig. Du må informere oss øyeblikkelig dersom det er endringer i den informasjon som du har gitt oss.

Du er enig i at du må evaluere, og ta alle risikoer som er forbundet med det, bruk av materiale fra vår Nettside. Dette inkluderer, men ikke avgrenset til, avhengighet til nøyaktighet, fullstendighet eller nytte av slikt materiale. I denne forbindelse erkjenner du og sier deg enig at du kan ikke være avhengig av noe materiale/informasjon på vår Nettside.

Du er enig i at du skal ikke bruke vår Nettside til følgende:

I. publisere, sende eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som er falsk, unøyaktig, ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, vulgært, obskønt, injurierende, hatefullt, radikalt eller på annen måte støtende; eller

II. etterligne en person eller enhet (firma); eller

III. forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen til materiale lagt ut på vår Nettside; eller

IV. publisere, sende eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som du ikke har rett til; eller

V. publisere, sende eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som bryter med patent, varenavn, handelshemmeligheter, opphavsrett eller andre rettigheter til noen part; eller

VI. publisere, sende eller på annen måte gjøre tilgjengelig uoppfordret eller ikke autorisert reklame, reklamemateriell, «spam», "junk mail", kjedebrev eller annen form for oppfordring; eller

VII. publisere, sende eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som inneholder virus eller annen form for digitale koder, filer eller programvarer som er designet for å avbryte, ødelegge funksjonaliteter til datamaskiners programvare eller maskinvare, eller telekommunikasjonsutstyr; eller

VIII. bevisst eller ubevisst bryte nasjonal eller internasjonale statutter, resolusjoner, lover og regelverk; eller

IX. forfølge eller trakassere annen person; eller

X. samle eller lagre personlig data om andre.

Denne Nettsiden som vi gjør tilgjengelig, gratis, er uten garantier.

Vi tar ikke ansvar for tekniske problemer som du kan erfare med Nettsiden. Alle impliserte garantier er ekskludert i den grad det er tillatt ved lov.

Vi ønsker å motta all informasjon om unøyaktigheter eller feil på vår Nettside. Slik informasjon skal sendes tilVi vil følgende gjøre vårt ytterste for å korrigere feil vi blir gjort oppmerksom på innen rimelig tid.

Du må ikke misbruke vår Nettside ved å bevisst introdusere virus, trojaner, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert adgang til vår Nettside, server hvor vår Nettside er lagret eller hvilken som helst annen server, datamaskin eller database som er tilknyttet vår Nettside. Du må ikke angripe vår Nettside på noen som helst måte.

Ved et brudd på denne bestemmelsen vil du begå en straffbar handling. Vi vil rapportere slikt brudd til relevant politimyndighet og vi vil samarbeide med myndighetene for å avsløre din identitet til dem. Ved brudd på bestemmelsen vil din rett til å bruke vår Nettside opphøre med øyeblikkelig virkning.

Vi vil ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som blir forårsaket av angrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datautstyr, dataprogram, data eller annet beskyttet materiale som på grunn av din bruk av vår Nettside, eller nedlastet materiale som er lagt på Nettsiden eller annen nettside som er lenket til vår Nettside.

Du er enig i at vi, etter eget skjønn, kan avslutte din tilgang til vår Nettside, og at vi kan fjerne alt material du har lagt ut på vår Nettside uansett årsak og uten begrensninger, dersom vi tror at du har brutt eller handlet i strid med våre brukervilkår. Du sier deg enig i at enhver avslutning av din tilgang til Nettsiden under bestemmelsene i disse brukervilkår kan skje uten forvarsel, og du erkjenner og godtar at vi kan stenge din tilgang til Nettsiden med umiddelbar virkning. Videre erkjenner du at vi ikke kan holdes ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for avslutning av din tilgang til Nettsiden.

Du samtykker i å holde Roche Norge AS, og alle tilknyttede selskaper i Roche konsernet, dets ledere og ansatte skadesløse for eventuelle tap, skade, personskade, etterspørsel, kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, eller straff mot eller betalt av noen av de erstatningsberettigede parter på grunn av eller som følge av materiale du sender inn, legger ut, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig på nettstedet, din bruk av nettstedet, ditt brudd på disse brukervilkårene, eller din overtredelse av andres rettigheter.

Som en service til deg kan Nettstedet inneholde lenker til andre nettsider eller materiale som er utenfor vår kontroll. Denne inkludering av innhold fra de lenkede nettsider må ikke forstås som en anbefaling eller validering av oss. Roche tar ikke ansvar for i) eventuelle tap eller straffer som kan oppstå ii) nøyaktigheten av lenker til tredjeparts nettsteder iii) innholdet i slike tredjeparts nettsteder.

Vår Nettside kan ikke være rammet inn på andre Nettsider, du kan heller ikke lage lenke til deler av vår Nettside annet enn til vår hjemmeside. Vi reserverer oss retten til å trekke tilbake tillatelser uten varsel. Det nettsted som du lenker fra må oppfylle alle aspekter beskrevet i våre brukervilkår.

Dersom du ønsker å bruke noe materiale fra vår Nettside på annen måte enn beskrevet ovenfor, ber vi deg sende slik forespørsel til

Roche gir ingen løfter om at materialet/informasjonen på vår Nettside er passende eller tilgjengelig for bruk utenfor Norge. Det er ikke tillatt å besøke vår Nettside fra territorier hvor innholdet er ulovlig eller urettmessig. Dersom du velger å gå inn på vår Nettside fra steder utenfor Norge gjør du dette på din egen risiko og du er ansvarlig for å etterkomme lokale lover.

Norsk rettsdomstol skal ha eksklusiv jurisdiksjon over eventuelle krav som oppstår fra eller i forbindelse med besøk på vår Nettside selv om vi forbeholder oss retten til å reise søksmål mot deg for brudd på disse forholdene i det landet du bor eller hvilket som helst annet relevant land. Disse brukervilkårene er underlagt norsk lov.

Ved å bruke vår Nettside aksepterer du vår

Vi ber deg lese igjennom personvernerklæringen da den inneholder viktig informasjon om hvordan vi bruker din personlige informasjon.

Dersom noen av disse brukervilkår skulle bli definert som ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves vil de bli slettet. De resterende vilkår vil bli stående, være i full kraft og fortsette å være bindende og gjeldene. Brudd på forpliktelsene som følge av disse brukervilkår skal ikke kunne utgjøre en fraskrivelse av andre brudd.

Du kan ikke overdra, underlisensiere eller på annen må disponere dine rettigheter under disse brukervilkår.

En person som ikke er part av disse brukervilkår har ikke noen rettigheter til å håndheve noen vilkår fra disse brukervilkårene. Brukervilkårene skal følge Norsk lov, og eventuelle tvister skal avgjøres av norske domstoler.

KontaktGlobaltlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOm RocheLegemidlerDiagnostiske løsningerKarriereMediaPersonvernerklæringBrukervilkårRetningslinjer for sosiale medier