Roche ble grunnlagt i Sveits, Tyskland og Italia i 1896 som et av de første selskapene som spesifikt ble opprettet for å produsere legemidler basert på vitenskapelig forskning. Den raske internasjonale ekspanderingen var et resultat av Roche sin modige grunnlegger Fritz Hoffmann, en kjøpmann fra Basel.

Helt siden den gang har Roche benyttet innovasjon og nye teknologier for å utvikle bruken av medisin og å hjelpe pasienter til å leve lenger og bedre liv. Denne hensikten har aldri endret seg, men Roche som selskap har kontinuerlig endret seg selv for å nå dette målet.

F. Hofmann-La Roche & Co ble stiftet 1. Oktober 1896, i Basel, Sveits. Grunnleggeren, Fritz Hoffmann ønsket å bidra til å transformere helsevesenet etter at han selv var vitne til de ødeleggende effektene av kolera-utbruddet i Hamburg. Han overbeviste om at medisiner burde bli produsert industrielt og distribuert internasjonalt.

Roche ekspanderer til hele verden, og ansetter mer enn 700 mennesker. Innen 1912, har selskapet kontorer over tre kontinenter og i ni land: Sveits, Japan, Frankrike, Russland, Italia, Tyskland, England og USA.

Roches’ reseptfrie hostesaft blir nesten umiddelbart en suksess. Ved lansering i 1898 blir den raskt Roche sin første bestselger, som ble på markedet i 60 år, og som bidro på selskapets vei mot fremtidige medisinske gjennombrudd.

Første verdenskrig og den russiske borgerkrigen gjør at selskapet stuper inn i en dyp finansiell krise. Roche blir et aksjeselskap for å holde seg flytende. Ett år senere sørger Roche over dødsfallet til sin grunnlegger, Fritz Hoffmann. Han etterfølges av Emil C. Barell, som forsterker selskapets vitenskapelige orientering.

Alice Keller, en 30 år gammel kvinne fra Basel, gikk i 1925 ombord i et skip på vei til Tokyo hvor Roche hadde en filial. Alice fortsetter å øke i gradene, og når hun vender tilbake til Sveits i 1939 blir hun senior toppleder - en sensasjonell begivenhet på den tiden.

Hilde Pfaltz blir med i Roche sitt farmakologiske institutt, som hun etter hvert vil lede. Det var her hun introduserte en rekke innvoasjoner, og mest bemerkelsesverdig var den standardiserte testingen av nye legemidler for teratogenitet. I 1940 blir Pfaltz Roches’ første offisielle doktor.

Tadeusz Reichstein, en polsk-sveitsisk kjemiker, finner etter fem års forskning  en måte å fremstille vitamin C. De er noen av de første massemarkedsmedisinene produsert i et sterilt miljø. De var trygt og korrekt dossert, og samtidig rimelige. Roche blir den ledende leverandøren av vitaminer og det blir et av selskapets første streif innom bioteknologi.

Etter å ha designet et banebrytende screening-program innenfor onkologi, starter selskapet på en reise som for alltid vil endre retningen til onkologibehandling. Forskningen til Roche-forskeren Robert Duschinsky (på bildet) og biokjemiker Charles Heidelberge posisjonerer Roche videre som en leder innen onkologi, og resultatene av deres funn vil etter hvert omforme kampen mot en rekke ulike former for kreft, inkludert tykktarm-, bryst- og magekreft.

Roche sitt mindre forretningsområde med diagnostiske reagenser startet i utgangspunktet på 1920-tallet, og hadde ligget sovende inntil selskapet bestemmer seg for å opprette en egen divisjon for produksjonen av diagnostiske kjemikalier og instrumenter i 1966. I 1968 bringer en rekke nye oppkjøp sterkt tiltrengt ekspertise innenfor blant annet elektronikk- og ingeniør-områder inn i virksomheten.

I tiden mellom 1968 og 1972 utvider Roche sin kapasitet innenfor uavhengig forskning, ved å åpne flere forskningssentre: the Roche Institute of Molecular Biology i Nutley, New Jersey i 1968, the Basel Institute for Immunology i 1969, og the Nippon Research Centre i Kumakara, Japan i 1972.

Roche fortsetter å ekspandere i 1979. Roche Nutley inngår partnerskap med Genentech, et biotekselskap basert i San Fransisco, for å hjelpe til med produksjonsprosessutviklingen av interferon, brukt som behandling av alvorlige sykdommer som hepatitt, multippel sklerose og kreft. Samtidig fortsetter diagnostikk-divisjonen å ekspandere.

Niels Kaj Jerne, den første lederen for Immunologiinstituttet i Basel, blir tildelt Nobel-prisen i medisin i 1984 for sitt arbeid innenfor immunologi.

Susumu Tonegawa, en forsker ved Immunologiinstituttet i Basel fra 1972-1981, blir tildelt Nobel-prisen i medisin i 1987, for sitt arbeid innenfor antistoffgensegmenter. Hans fundamentale oppdagelser baner vei for produksjonen av humaniserte antistoffer.

For å intensivere forpliktelsen til helsevesenet skifter Roche strategi og går ut av to forretningsområder - dufter og smaker i 1999 og vitaminer og fine kjemikalier i 2002 - for å videreutvikle og fokusere på selskapets farma- og diagnostikk-divisjoner. Ved å kombinere styrkene og ekspertisen til begge divisjonene, prioriterer Roche innovasjoner av løsninger som spenner seg over hele pasient-reisen. Selskapet begynner å spille en stadig viktigere rolle i å forme fremtiden til persontilpasset helse.

En rekke innovative, banebrytende medisiner for kreftbehandling utvikles på midten av 1990-tallet, og revolusjonerer onkologifeltet og gir pasienter nytt håp.

Gjennom 1990-tallet lanserer diagnostikk-divisjonen en serie av revolusjonerende produkter i forskjellige områder for medisinsk testing. Blant dem finner vi verdens første automatiserte laboratoriediagnostikk-instrument, et instrument som tillater brukere å utføre flere tester parallellt - en revolusjon innen diagnostikk. I 1997 anskaffer Roche selskapet Boehringer Mannheim og blir verdensledende innen in vitro-diagnostikk, samt en stor spiller innen diabetesområdet.

Roche og Chugai former en allianse for å bygge et forskningsdrevet farmaselskap i Japan. Den nye bedriften kalt Chugai Pharmaceutican Co., Ltd er en sammenslåing av Nippon Roche og Chugai, og spesialiserer seg på reseptbelagte legemidler med styrke innen bioteknologi.

Etter å ha kjøpt 60% av Genetech-aksjene i 1990, kjøper Roche de gjenværende Genetech-aksjene i 2009, og slår offisielt sammen de to farmagigantene. Deres porteføljer kombinert gjorde selskapet til verdens største biotekselskap med fokus på å bruke menneskelig genetisk informasjon for å utvikle medisiner for pasienter med alvorlige og livstruende medisinske tilstander. Sammenslåingen gir også Roche tilgang til en pipeline av nye medisiner og vitenskapelig forskning, mens Genetech høster frukter av Roche sin lange historie av vitenskapelig styrke, bred pengestøtte og globale partnerskap.

Etter tre tiår med overveiende fokus på kreftbehandling, benytter Roche de raske fremskriftene i molekylærbiologi for å bredde sin portefølje, og utvikle behandling for sykdomsområder som nevrovitenskap, multippel sklerose, oftalmologi og hematologi.

Konfrontert med en stadig økende mengde data, nye måter å strukturere og nyttiggjøre seg dem, og fremveksten av kunstig intelligens, slår Roche seg sammen med spesialister på området. I 2018 kjøper Roche selskapet Flatiron Health, en leder i prosessering av klinisk data, samt Foundation Medicine, en av verdens største kreftgenomiske databaser og en spesialist på genomisk profilering. Disse oppkjøpene gjør at Roche får styrket forståelse for presisjonsmedisin, og førte oss enda nærmere løftet om persontilpasset helse.

Roche anskaffer det Philadelphia-baserte selskapet Spark Therapeutics, et selskap som ble grunnlagt for å utfordre uungåelige genetiske sykdommer. Sammen kan de videreføre sin forståelse av det menneskelige genom og genetiske abnormaliteter for å utvikle skreddersydde behandlinger for pasienter som lider av veldig spesifikke genetiske sykdommer, ved målrettet fokus på grunnleggende årsaker.

Det globale utbruddet av koronaviruset i 2020 er en ny utfordring for Roche. Å sørge for sikkerheten til sine ansatte er overordnet, men å opprettholde produksjonen av essensielle medisiner er kritisk for å sikre pasienters tilgang til livsnødvendige medisiner og løsninger. Selskapet klarer å utvikle pålitelige tester for COVID-19 i stor fart, samtidig som det fortsetter å utvikle nye innovative medisiner rettet mot et bredt spekter av sykdommer.