God Helse

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
En forutsetning for bærekraftig utvikling er at alle kan leve mest mulig friske og sunne liv. Det er gjort store fremskritt i arbeidet for å øke forventet levealder, og redusere mødre- og barnedødelighet i verden. For at dette bærekraftsmålet skal nås, kreves det likevel en massiv innsats de neste ti årene. En rekke alvorlige sykdommer må utryddes, og andre store helseutfordringer må håndteres.

mennesker i Norge ble i 2017 behandlet med medisiner fra Roche

Roche utvikler innen en rekke områder blant annet onkologi, immunologi og infeksjonssykdommer, for å bidra til en frisk befolkning.

Våre medisiner ble i 2017 brukt i behandlingen av 120.000 nordmenn, det er pasientene som står i fokus hos oss.

På listen til Verdens Helseorganisasjons over essensielle legemidler er 32 legemidler utviklet av Roche, blant dem livreddende antibiotika og kjemoterapi.

Gjennom et stort fokus på innovasjon, og et ønske om å utvikle behandlinger til nye sykdommer, sikrer vi at flere kan få livsviktig behandling.

er et av våre viktigste satsningsområder i Roche. Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Målet for persontilpasset medisin er å kunne tilby pasienter raskere tilgang til en mer presis og målrettet behandling ved hjelp av innovative diagnostiske metoder.

I tillegg til gevinsten med bedre effekt og helse for pasientene, vil persontilpasset medisin kunne føre til mindre belastning på helsevesenet i form av mindre bivirkninger og kortere sykehusopphold, og lavere sykefravær, som er viktige bidrag for bærekraft i norsk helsetjeneste og økonomi. Roche har pasientene i fokus, og kan med dette hjelpe den enkelte pasient å komme raskest mulig i gang med riktig behandling.

I Roche utvikler vi produkter og løsninger formed det formålet om å optimalisere og effektivisere et bærekraftig helsevesen.

Feil behandling kan være like skadelig som ingen behandling. Våre diagnostiske løsninger muliggjør rask og korrekt diagnostisering, og dermed riktig behandling.

I 2018 ble diagnostisk utstyr fra Roche benyttet hele 21 milliarder ganger for å diagnostisere mennesker over hele verden. Vi bidrar til nøyaktig informasjon i helsevesenet, som gjør at pasientene kan få en tilpasset behandling.

M-NO-00000298

Flere historier

Se alle historier

Finn ut mer om dette

KontaktGlobaltlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOm RocheLegemidlerDiagnostiske løsningerKarriereMediaPersonvernerklæringBrukervilkårRetningslinjer for sosiale medier