Pasientstemmen

Hvor står pasientstemmen i dagens helsetjeneste og blir den hørt?Det er et sentralt politisk mål å skape pasientens helsetjeneste og en enorm utvikling har skjedd til gode for pasienter. Alle deler av helse-og omsorgstjenesten har som mål å sette pasienten i sentrum, og vi har som land et svært velutviklet sett med pasientrettigheter. Men det norske helsevesenet er i stadig endring; det er økende etterspørsel av helsetjenester, samtidig som det også er et økende behov for å redusere kostnader.

Vi i Roche synes den viktigste faktoren for å bruke ressursene bedre og øke kvaliteten i framtidens helsetjenester, er pasientene selv. Som leverandør av diagnostikk og legemidler mener vi at vi har et medansvar for at pasientene blir ivaretatt på best mulig måte. Takket være store gjennombrudd når det gjelder både kunnskap om sykdommer og teknologi, går behandlingen fremover fra å være beregnet for store grupper til å bli mer persontilpasset - og i den sammenhengen mener vi også at pasientenes evne og mulighet til å kunne ta egne beslutninger og bli lyttet til, blir desto viktigere.

Den 18.april markeres pasientrettighetsdagen i EU og i den anledning tok vi en prat med Anne-Lise Kristensen, pasientombud i Oslo for å lære mer om norske pasientrettigheter og om hennes viktige rolle. Pasientombudet taler pasientenes sak, og Anne-Lise Kristensen har en klar oppfordring til alle landets pasienter: si mer ifra!

19. oktober 2020 inviterte Roche til digitalt frokostmøte der ulike representanter for pasienter og pårørende delte sin innsikt og diskuterte: Hvor står pasientstemmen i dagens helsetjeneste og blir den hørt? Se opptak fra digitalt frokostmøte 19. oktober 2020

Se opptak fra digitalt frokostmøte 19. oktober 2020

Thomas Hylland Eriksen har selv kjent på det store skiftet, og deler sin innsikt i Pasientstemmen


I denne rapporten har Roche tatt en temperatursjekk på pasientenes helsetjeneste. Ved å intervjue pasienter og pårørende, pasientorganisasjoner, helsepersonell, representanter for helsemyndighetene og akademia ønsker vi å kartlegge holdninger til, og opplevelser med, pasientmedvirkning på alle nivåer.

Vi har også gjort et dypdykk i relevante myndighetsdokumenter, sett etter gode eksempler i utlandet, samt diskuterer muligheter og utfordringer. Vi ønsker å se fremover og peke på mulige tiltak som kan bidra til å løfte pasientstemmen – gjøre den enda tydeligere og lettere å høre.

Vi mener offentlige myndigheter, helsepersonell, frivillige organisasjoner og privat næringsliv planlegger framtidens helsetjeneste best sammen.

Ta gjerne kontakt

Nedlastninger

Pasientstemmen - Hvor er den og høres den?

Finn ut mer om dette

Flere historier

Se alle historier
KontaktGlobaltlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOm RocheLegemidlerDiagnostiske løsningerKarriereMediaPersonvernerklæringBrukervilkårRetningslinjer for sosiale medier