Samarbeid med pasientorganisasjoner

Roche er overbevist om at en åpen dialog og transparent informasjonsutveksling med pasient- og pasientgrupper er avgjørende for å bygge en bærekraftig helsetjeneste.

Vi ser en enorm verdi av samarbeid med disse aktørene, og Roche ønsker å bygge videre på deres unike perspektiver, kompetanse og erfaring. Samarbeidet med pasient- og brukergrupper gjør oss i stand til å forstå hvordan vi best kan innlemme pasientperspektivet i våre prosjekter for å nå vårt felles mål om å drive pasientomsorgen fremover.

Roche kan tilby faglig kompetanse, erfaring og kunnskap som kan være til nytte for pasientorganisasjonene, og vi samarbeider i økende grad på tvers av terapeutiske områder. Vårt hovedkontor samarbeider med pasientforeninger om for eksempel design av kliniske studier og legemiddelutvikling, slik at vi sikrer at pasientens stemme er sentral også der.

Her i Norge samarbeider vi bredt – om alt fra idé- og kunnskapsutveksling til utarbeidelse av sykdomsinformasjon. Vi har et stort fokus på å ta tak i problemstillinger som er utfordrende for pasientene. På vår side med informasjon til pasienter og pårørende kan du se noen 

- pasientstemmen skal være tilstede i alt vi gjør

Høy etisk standard er kjernen i alt samarbeid vi gjør med pasient- og brukergrupper, slik det gjenspeiles i Roche-direktivet, sentrale prinsipper er: Integritet, uavhengighet, respekt, rettferdighet, åpenhet og gjensidig nytte.

I direktivet er pasienter bredt definert til å omfatte pasientorganisasjoner, pasientgrupper, pasientsamfunn, pasienteksperter, online pasientsamfunn, pårørende, omsorgspersoner og individuelle pasienter. Direktivet gjelder alle Roche-filialer og tredjeparter, f.eks. byråer, som jobber på vegne av Roche.

Vår bransjeorganisasjon(LMI) har også satt opp tydelige retningslinjer for samarbeid som vi følger.

For å sikre åpenhet offentliggjør Roche alt direkte eller indirekte samarbeid med pasientorganisasjoner som får finansiell eller ikke-finansiell støtte fra Roche. Oversikten oppdateres årlig og er 

Viktigheten av pasientorganisasjoner

Jobber du med et prosjekt som fremmer pasienters helse, eller har et forslag til noe vi bør ta tak i?

Vi vil gjerne høre fra deg!

Ved å sende inn skjema aksepterer du nettsidens  og 

Finn ut mer om dette

Roche.com: Vårt arbeid med pasientorganisasjoner

Flere historier

Se alle historier
KontaktGlobaltlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOm RocheLegemidlerDiagnostiske løsningerKarriereMediaPersonvernerklæringBrukervilkårRetningslinjer for sosiale medier