Bærekraft og samfunnsansvar

Roche ønsker å være en langsiktig partner og bidra til en bærekraftig norsk helsetjeneste. Dette gjør vi gjennom å utvikle innovative legemidler og medisinsk utstyr som kan imøtekomme det medisinske behovet og gi en verdi til samfunnet.

Vi blir flere, vi blir eldre, mange av oss får kroniske sykdommer og vi forventer mer av helsetjenesten.

Utfordringene vi står ovenfor som velferdssamfunn krever nytenkning. Gjennom partnerskap med norske bioteknologiselskaper og akademiske forskningssamarbeid bidrar Roche til utvikling av ny norsk helseinnovasjon og helseindustri, inkludert arbeidsplasser og næringsinntekter.

Å øke samarbeidet for å skape innovasjon og gi tilgang på de nyeste medikamentene er nøkkelen til et bærekraftig velferdssamfunn. På denne måten bidrar Roche til å sikre god helse.

For å løse utfordringene vi står overfor som velferdssamfunn må vi tenke nytt.

I 125 år har Roche jobbet for å forbedre menneskers liv. Samfunnsansvar er derfor en viktig del av vårt arbeid, og vi jobber aktivt med ulike tiltak for å oppfylle FNs bærekraftsmål.

M-NO-00000298

Internasjonal annerkjennelse

Roche har blitt kåret til det mest bærekraftige legemiddelfirmaet i verden av Dow Jones Sustainability Indices. Vi ble rangert som nummer 10 på Acess to Medicin Indexen i 2018. Indeksen analyserer helseselskaper og hvordan de gjør deres produkter mer tilgengelig for lav og middel-inntekts land.

Nedlastninger

Finn ut mer om dette