Åpenhetsloven

Våre forpliktelser til overholdelse av menneskerettighetene 

Roche jobber aktivt for å overholde menneskerettighetene og sikre gode arbeidsforhold for våre egne ansatte og ansatte hos våre leverandører. Det innebærer at vi regelmessig monitorerer og tar grep ved faktiske og potensielle brudd på menneskerettighetene. Det gjør vi både i egne virksomheter, og hos våre leverandører. 

Roche sine redegjørelser av aktsomhetsvurderingene vi foretar for å overholde kravene i åpenhetsloven1 er publisert her for våre to juridiske enheter i Norge: 

  •  

  •  

1: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

KontaktGlobaltlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOm RocheLegemidlerDiagnostiske løsningerKarriereMediaPersonvernerklæringBrukervilkårRetningslinjer for sosiale medier