Personvernerklæring

Hos Roche Norge AS og Roche Diagnostics Norge AS (heretter kalt «Roche») er vi opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Våre personvernerklæringer beskriver hvilke typer personopplysninger Roche innsamler om deg, hvordan Roche innsamler, bruker og eventuelt deler disse personopplysningene, hva Roche gjør for å beskytte dem, og hvilke valg du har når det gjelder bruk av dine innsamlede personopplysninger.

Hos Roche behandler vi personopplysninger i to ulike personvernerklæringer

 1. Personvernerklæring for generell behandling som følger av videre tekst

Denne personvernerklæringen gjelder kun for nettsteder som tilhører Roche og som lenker til denne personvernerklæring. Våre nettstedene kan også ha lenker til tredjeparts nettsteder. Vi påvirker ikke og er ikke ansvarlige for innholdet på tredjeparts nettsteder, og vår personvernerklæring gjelder derfor ikke for disse. Dette gjelder selv om du besøker tredjeparts nettsteder via en lenke på nettstedene våre. Du bør lese gjennom retningslinjene for personvern til eventuelle tredjeparts nettsteder, før du deler personopplysninger der.

I denne personvernerklæring er personopplysninger all informasjon som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere deg, herunder navn, fysisk adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Roches nettsteder er ikke utformet eller beregnet for barn under 16 år. Vi vil normalt ikke samle inn personopplysninger fra noen under 16 år uten forutgående skriftlig samtykke fra en forelder eller verge. Slik foreldre eller verge kan ha rett til, etter anmodning, å se informasjon oppgitt av barnet og kreve at informasjonen slettes. Videre bør alle mindreårige innhente tillatelse fra foreldre eller verge, før de oppgir eller deler personopplysninger på dette nettstedet.

Databehandlingsansvarlige er:

 • Roche Norge AS (org, nr. 935 925 525)

  Brynsengfaret 6B, 0667 Oslo

  Postboks 6610 Etterstad, 0607 Oslo

  Telefon: 22 78 90 00

og;

 • Roche Diagnostics Norge AS (org. nr. 987 852 208)

  Brynsengfaret 6B, 0667 Oslo

  Postboks 6610 Etterstad, 0607 Oslo

  Telefon: 22 78 90 00

Du kan også ta kontakt med våre personvernombud via e-post:

På dette nettstedet kan vi be om å få oppgitt personopplysninger om deg. Eksempler på personopplysninger vi kan innsamle, som direkte identifiserer deg, er ditt navn, din kontaktinformasjon, e-postadresse og annen informasjon i kombinasjon med disse opplysningene. Vi kan også innsamle visse personopplysninger som ikke direkte identifiserer deg ved navn, men som kan brukes til å identifisere en bestemt datamaskin eller enhet som har besøkt nettstedet vårt.

Det er flere grunner til at vi behandler personopplysningene dine på nettstedene våre, blant annet:

 • For å svare på forespørsler eller henvendelser fra deg;

 • For å gjennomføre en transaksjon;

 • For å gi deg en individuelt tilpasset brukeropplevelse;

 • For å gjennomføre analyser av nettstedene og måle ytelse;

 • For å spore og kontrollere bivirkninger og andre aktiviteter knyttet til legemiddelovervåking; og

 • For å vedlikeholde nettstedet, blant annet av sikkerhetshensyn.

Flere steder på nettsidene våre krever at du oppgir personopplysninger, dersom du bruker sidene. Dette gjelder for eksempel ved undersøkelser, registrering og funksjoner for deling av innhold ( eksempelvis lenker for «e-post til en venn»). Roche og våre eksterne forretningspartnere, som bistår oss med behandling av personopplysninger som databehandlere, innsamler kun denne informasjonen om deg, dersom du frivillig gir den til oss. Vær oppmerksom på at visse funksjoner på våre nettsteder muligens ikke vil være tilgjengelige for deg, dersom du velger å ikke oppgi bestemte personopplysninger. Alle personopplysninger du oppgir til oss vil bli brukt i henhold til denne personvernerklæringen.

Tabellen nedenfor beskriver hver nettside relatert behandlingsaktiviteter i detalj og gir informasjon om hva slags informasjon som blir samlet for hver aktivitet og det tilhørende rettslige grunnlag for behandlingen, dersom og til hvilken grad databehandlingen er underlagt personvernlovgivningen.

Nettstedene og nettressursene våre innhenter også annen grunnleggende informasjon om deg som ikke direkte identifiserer deg, men som kan linkes til deg eller en bestemt enhet. Vi bruker denne informasjonen for å lære mer om hvordan nettstedene og nettressursene våre anvendes, samt for å forbedre og administrere nettstedet. Vi bruker også denne informasjonen for å kunne gi deg informasjon skreddersydd til dine interesser og preferanser, basert på din bruk av nettstedet. Vi kan for eksempel innhente IP-adressen til datamaskinen din eller en adresse som er tilordnet datamaskinen fra internettleverandøren din. Denne adressen kan endres hver gang du kobler til internett (en «dynamisk» IP-adresse), eller den kan forbli den samme (en «statisk» IP-adresse). I de fleste tilfellene innhenter vi slik informasjonen automatisk, basert på at dette er nødvendig for å ivareta våre legitime forretningsinteresser. Vi innhenter samtykke fra deg før vi innsamler slik informasjon, hvis vi er forpliktet til det i henhold til gjeldende regelverk. Du vil da bli bedt om å velge hvorvidt du ønsker å tillate innhenting og bruk av denne typen informasjon. Se vår Retningslinjer for informasjonskapsler.4

Enkelte nettlesere og andre programmer kan brukes til å signalisere dine preferanser til Roche om hvordan eller om Roche eller tredjepart kan samle inn informasjon om dine aktiviteter på nettet. Foreløpig reagerer ikke Roche på slike signaler.

Vi vil verken selge eller overføre dine personopplysningene til bruk for direkte markedsføring til selskaper eller andre juridiske enheter som ikke er tilknyttet Roche, med mindre vi varsler deg om dette og får uttrykkelige samtykke fra deg. Vi bruker eksterne reklamebyråer til å annonsere for Roche på andre nettsteder. Disse reklamebyråene vil kunne bruke opplysninger om dine besøk på slike nettsteder til å måle annonsens effekt og til å reklamere for varer og tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan dette praktiseres og hvilke muligheter du har til å velge hvorvidt denne informasjonen kan brukes av disse selskapene, se avsnitt om

Mottakere av personopplysninger

Vi kan dele dine personopplysninger med Roches tilknyttede selskaper i andre land. Rochestilknyttede selskaper vil bruke dine personopplysningene til samme formål som oss. En liste over hele Roche- konsernet finnes i den siste årsrapporten, som er tilgjengelig under investor-delen på

Vi kan også dele dine personopplysningene med utenforstående tredjeparter, herunder våre databehandlerne, for følgende formål:

● For å bidra til å gjennomføre forretningstransaksjoner;

● For å utføre teknisk vedlikehold av våre nettsteder og andre plattformer på nett;

● For å legge til rette for fusjon, konsolidering, overføring av kontroll eller annen bedriftsmessig omorganisering som Roche tar del i;

● For å svare påfrivillige forespørsler fra offentlig myndigheterr eller for å oppfylle opplysningsforpliktelser i henhold til lov, forskrift eller pålegg fra myndighetene; og

● Der det er nødvendig for bedriftsrevisjoner eller for å undersøke eller svare på en klage eller sikkerhetstrussel.

Alle personopplysninger du oppgir ved bruk av Roches nettsteder kan overføres til eller lagres i en geografisk region med personvernlovgivning som er annerledes enn lovgivningen i ditt hjemland. Dette betyr at dine personopplysningene kan bli overført til land med mindre restriktiv personvernlovgivning enn i ditt land. Enhver slik overføring vil imidlertid bare bli gjennomført, såfremt det kan skje i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dersom personopplysningene dine omfattes av GDPR/Personvernforordningen: For overføring av personopplysninger til en tredjestat utenfor EU, EØS eller i fravær av adekvatens beslutning innen Roche-konsernet, forretningspartnere og tjenesteleverandører, bruker vi avtaler som inneholder EUs standardavtalevilkår i henhold til EU-kommisjonens vedtak av 4. juni 2021 (EU2021/914) som gir hensiktsmessige og egnede garantier for å sikre overholdelse av personvernforordningen.

Hvor lenge vi lagrer dine personopplysningene vil variere avhengig av hvilket formål disse opplysningene er innsamlet og behandlet for. I de fleste tilfellene vil vi lagre opplysningene i tre (3) år etter siste interaksjon med deg. Vi kan imidlertid oppbevare opplysningene for en lengre periode, dersom vi er pålagt dette ved lov. Rapporter vedrørende legemiddelovervåking lagres i minst 10 år etter tilbaketrekning av produktet i det land, hvor produktet sist ble markedsført.

Dersom dine personopplysninger omfattes av Personvernforordningen (det vil si hvis du er en person bosatt innenfor EØS-området)har du følgende rettigheter over dine personopplysninger:

● Rett til å be om tilgang til de personopplysningene Roche har om deg;

● Rett til å korrigere eller rette unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger;

● Rett til å be om en kopi av personopplysningene i elektronisk format, slik at du kan overføre opplysningene til tredjeparter, eller be om at Roche overfører personopplysningene til én eller flere tredjeparter;

● Rett til å protestere mot behandling av personopplysningene for markedsførings- og andre formål;

● Rett til sletting av personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble innsamlet for, samt rett til å begrense behandling av personopplysninger til visse formål, dersom sletting ikke er mulig.

For å utøve disse rettighetene kan du kontakte oss som angitt ovenfor.

Vær oppmerksom på at sletting eller begrensning av behandling kun er mulig hvis og i den utstrekning behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke eller en legitim interesse. Er databehandlingen basert på samtykke kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Dog vil dette ikke påvirke lovligheten av behandling fra før samtykke ble trukket tilbake. Ved anmodning om sletting kan vi beholde en kopi av personopplysningene dine for føring av protokoller og for å unngå at vi legger inn personopplysninger i systemene våre etter anmodningen om sletting.

Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke er i overensstemmelse med Personvernforordningen, har du rett til å klage til ansvarlig tilsynsmyndighet (Datatilsynet).

Roche og våre forretningspartnere treffer rimelige tiltak for at personopplysninger som vi innsamler eller mottar via våre nettsteder beskyttes fra tap, misbruk, uautorisert tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse. Likevel gir Roche ingen garanti for sikkerheten til dine personopplysningene og fraskriver oss, i den utstrekning det er tillatt ved lov, alt ansvar for skader forårsaket av tap, misbruk, uautorisert tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse. Vi anbefaler at du tar alle tilgjengelige forholdsregler for å beskytte personopplysninger som du overfører til Roche via våre nettsteder.

Denne personvernerklæringen kan bli revidert av oss fra tid til annen. Det vil bli opplyst om eventuelle endringer i personvernerklæringen på denne siden. Roche anbefaler at du regelmessig leser gjennom denne personvernerklæringen for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer.

Datoen for siste revisjon er oppgitt øverst i erklæringen.

Finn ut mer om dette

KontaktGlobaltlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOm RocheLegemidlerDiagnostiske løsningerKarriereMediaPersonvernerklæringBrukervilkårRetningslinjer for sosiale medier