Personvernerklæring
Generell personvernerklæring

Hos Roche Norge AS og Roche Diagnostics Norge AS (heretter kalt «Roche») er vi opptatt av å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæring beskriver hvilke typer personopplysninger Roche innsamler om deg, hvordan Roche innsamler, bruker og eventuelt deler disse personopplysningene, hva Roche gjør for å beskytte dem, og hvilke valg du har når det gjelder bruk av dine innsamlede personopplysninger.

Denne personvernerklæring gjelder kun for nettsteder som tilhører Roche og som lenker til denne personvernerklæring. Våre nettstedene kan også ha lenker til tredjeparts nettsteder. Vi påvirker ikke og er ikke ansvarlige for innholdet på tredjeparts nettsteder, og vår personvernerklæring gjelder derfor ikke for disse. Dette gjelder selv om du besøker tredjeparts nettsteder via en lenke på nettstedene våre. Du bør lese gjennom retningslinjene for personvern til eventuelle tredjeparts nettsteder, før du deler personopplysninger der.

I denne personvernerklæring er personopplysninger all informasjon som direkte eller indirekte kan brukes til å identifisere deg, herunder navn, fysisk adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Mindreårige

Roches nettsteder er ikke utformet eller beregnet for barn under 16 år. Vi vil normalt ikke samle inn personopplysninger fra noen under 16 år uten forutgående skriftlig samtykke fra en forelder eller verge. Slik forelder eller verge kan ha rett til, etter anmodning, å se informasjon oppgitt av barnet og kreve at informasjonen slettes. Videre bør alle mindreårige innhente tillatelse fra foreldre eller verge, før de oppgir eller deler personopplysninger på dette nettstedet.

Identitet og kontaktdetaljer til databehandlingsansvarlig

Databehandlingsansvarlige for dette nettstedet er:

 • Roche Norge AS (org, nr. 935 925 525)

  Brynsengfaret 6B, 0667 Oslo

  Postboks 6610 Etterstad, 0607 Oslo

  Telefon: 22 78 90 00

og;

 • Roche Diagnostics Norge AS (org. nr. 987 852 208)

  Brynsengfaret 6B, 0667 Oslo

  Postboks 6610 Etterstad, 0607 Oslo

  Telefon: 22 78 90 00

Du kan også ta kontakt med våre personvernombud via e-post: norway.personvernombud@roche.com

Hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger

På dette nettstedet kan vi be om å få oppgitt personopplysninger om deg. Eksempler på personopplysninger vi kan innsamle, som direkte identifiserer deg, er ditt navn, din kontaktinformasjon, e-postadresse og annen informasjon i kombinasjon med disse opplysningene. Vi kan også innsamle visse personopplysninger som ikke direkte identifiserer deg ved navn, men som kan brukes til å identifisere en bestemt datamaskin eller enhet som har besøkt nettstedet vårt.

Det er flere grunner til at vi behandler personopplysningene dine på nettstedene våre, blant annet:

 • For å svare på forespørsler eller henvendelser fra deg;

 • For å gjennomføre en transaksjon;

 • For å gi deg en individuelt tilpasset brukeropplevelse;

 • For å gjennomføre analyser av nettstedene og måle ytelse;

 • For å spore og kontrollere bivirkninger og andre aktiviteter knyttet til legemiddelovervåking; og

 • For å vedlikeholde nettstedet, blant annet av sikkerhetshensyn.

Flere steder på nettsidene våre krever at du oppgir personopplysninger, dersom du bruker sidene. Dette gjelder for eksempel ved undersøkelser, registrering og funksjoner for deling av innhold ( eksempelvis lenker for «e-post til en venn»). Roche og våre eksterne forretningspartnere, som bistår oss med behandling av personopplysninger som databehandlere, innsamler kun denne informasjonen om deg, dersom du frivillig gir den til oss. Vær oppmerksom på at visse funksjoner på våre nettsteder muligens ikke vil være tilgjengelige for deg, dersom du velger å ikke oppgi bestemte personopplysninger. Alle personopplysninger du oppgir til oss vil bli brukt i henhold til denne personvernerklæringen.

Nærmere om vår behandling av personopplysninger

Tabellen nedenfor beskriver nettside relatert behandlings aktiviteter i detalj og gir informasjon om hva slags informasjon som blir samlet for hver aktivitet og det tilhørende rettslige grunnlag for behandlingen, dersom og til hvilken grad databehandlingen er underlagt personvernlovgivningen.

Behandlingsformål og kategorier av data
Svar på anmodninger eller forespørsler
Vi kan bruke informasjonen du gir til oss for å kunne svare på din forespørsel. Du kan for eksempel sende inn en anmodning om medisinsk informasjon, spørre om et produkt eller abonnere på en av e-postlistene våre. Avhengig av forespørselen din kan vi innhente kontaktinformasjon (slik som navn, postadresse, telefonnummer, stilling), informasjon om interessene og preferansene dine (for eksempel produkter eller områder av interesse) samt annen informasjon som du oppgir til oss. For mere informasjon om hvordan vi samler personopplysninger for medisinsk informasjon forespørsler referer vi til Personvernerklæring for legemiddelovervåkning.
Gjennomføre transaksjoner
På noen av nettsidene våre kan vi innsamle dine personopplysninger for å oppfylle tjenester du har bedt om, samt for å forstå interessene og preferansene dine. I slike tilfeller kan vi innhente kontaktinformasjonen din, samt informasjon om dine tidligere transaksjoner hos oss (for eksempel ordrehistorikk, informasjon om kundekonto).
Individuelt tilpassede brukeropplevelser
Vi kan innhente informasjon om deg, dine preferanser og hvordan du tidligere har vært i kontakt med oss for å forstå hvilken interesse du har for produktene og tjenestene våre i den hensikt å hjelpe deg best mulig. Dette kan være informasjon om dine kontakt- og produkt innstillinger, språk, preferanser for markedsføring og demografiske opplysninger.
Analyser av nettstedene og sporing
Der loven tillater det kan vi kombinere personopplysninger som du oppgir med annen informasjon du tidligere har gitt til Roche via nettstedene våre. Der loven tillater det kan vi også kombinere personopplysninger innhentet via våre nettsteder og nettressurser med Roches registre og informasjon gitt til oss fra tredjeparter. Mer informasjon om dette finner du i avsnitt nedenfor og i Retningslinjer for informasjonskapsler..
Sporing og kontroll av bivirkninger og legemiddelovervåking
På noen angitte steder på nettsidene våre kan det bli innsamlet personopplysninger i forbindelse med innsamling av informasjon knyttet til bivirkninger eller andre aktiviteter i forbindelse med legemiddelovervåking. Slik informasjon er svært viktig for folkehelsen, og den vil bli brukt for påvising, vurdering, forståelse og forebygging av bivirkninger eller andre medisinrelaterte problemer.For mer informasjon om hvordan vi bruker og utleverer Personopplysninger for disse formålene, se Personvernerklæring for legemiddelovervåking.³
Drift og vedlikehold av nettstedet vårt
Vi bruker ulike typer personopplysninger for å sikre våre nettsteder, nettverkssystemer og andre eiendeler. Dette kan omfatte informasjon om IP-adresse, geografisk posisjon, ressurser du har fått tilgang til og lignende informasjon.
Behandlingsgrunnlag
Vi innhenter og behandler dine personopplysninger for disse formålene basert på en legitim forretningsinteresse, det vil si for å kunne svare på din forespørsel. Dersom du sendte sensitive personopplysninger som del av din forespørsel vil vi innhente ditt uttrykkelige samtykke for vår behandling . Dersom rapportering er påkrevd på bakgrunn av innhold i din forespørsel vil vi behandle dine data for å overholde våre juridiske forpliktelser.
Vi bruker denne informasjonen for å oppfylle vår avtale med deg.
I de tilfeller hvor vi innhenter denne informasjonen automatisk, innsamlerog behandler vi denne informasjonen basert på vår legitime forretningsinteresse. For andre tilfeller, vil vi samle og behandle denne informasjonen basert på ditt samtykke.
I de tilfeller hvor vi innhenter denne informasjonen automatisk, innhenter og behandler vi denne informasjonen for vår legitime forretningsinteresse. For andre tilfeller, vil vi samle og behandle denne informasjonen basert på ditt samtykke.
Når vi i disse tilfeller innsamler og behandler personopplysninger skjer det for å overholde våre rettslige forpliktelser etter legemiddellovgivningen. Vi kan bli pålagt å rapportere disse opplysningene til tilsynsmyndigheter.
Når vi i disse tilfeller innsamler og behandler personopplysninger skjer det for å ivareta vår legitime forretningsinteresse i å drifte, vedlikeholde og sikre våre nettsider.
Referanse til GDPR
Artikkel 6(1)(f) Artiklene 6(1)(a) og 9(2)(a) Artikkel 6(1)(c) og Artikkel 9(2)(i)
Artikkel 6(1)(b)
Artikkel 6(1)(f)
Artikkel 6(1)(a)
Artikkel 6(1)(f)
Artikkel 6(1)(a)
Artikkel 6(1)(c) og
Artikkel 9(2)(i)
Artikkel 6(1)(f)
Informasjonskapsler og andre sporingssystemer

Nettstedene og nettressursene våre innhenter også annen grunnleggende informasjon om deg som ikke direkte identifiserer deg, men som kan linkes til deg eller en bestemt enhet. Vi bruker denne informasjonen for å lære mer om hvordan nettstedene og nettressursene våre anvendes, samt for å forbedre og administrere nettstedet. Vi bruker også denne informasjonen for å kunne gi deg informasjon skreddersydd til dine interesser og preferanser, basert på din bruk av nettstedet. Vi kan for eksempel innhente IP-adressen til datamaskinen din eller en adresse som er tilordnet datamaskinen fra internettleverandøren din. Denne adressen kan endres hver gang du kobler til internett (en «dynamisk» IP-adresse), eller den kan forbli den samme (en «statisk» IP-adresse). I de fleste tilfellene innhenter vi slik informasjonen automatisk, basert på at dette er nødvendig for å ivareta våre legitime forretningsinteresser. Vi innhenter samtykke fra deg før vi innsamler slik informasjon, hvis vi er forpliktet til det i henhold til gjeldende regelverk. Du vil da bli bedt om å velge hvorvidt du ønsker å tillate innhenting og bruk av denne typen informasjon. Se vår Retningslinjer for informasjonskapsler.4

Bruk av opplysninger for markedsføring

Vi vil verken selge eller overføre dine personopplysningene til bruk for direkte markedsføring til selskaper eller andre juridiske enheter som ikke er tilknyttet Roche, med mindre vi varsler deg om dette og får uttrykkelige samtykke fra deg. Vi bruker eksterne reklamebyråer til å annonsere for Roche på andre nettsteder. Disse reklamebyråene vil kunne bruke opplysninger om dine besøk på slike nettsteder til å måle annonsens effekt og til å reklamere for varer og tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan dette praktiseres og hvilke muligheter du har til å velge hvorvidt denne informasjonen kan brukes av disse selskapene, se avsnitt om Informasjonskapsler.

Deling av innsamlede personopplysninger

Vi kan dele dine personopplysninger med Roches tilknyttede selskaper i andre land. Rochestilknyttede selskaper vil bruke dine personopplysningene til samme formål som oss. En liste over hele Roche- konsernet finnes i den siste årsrapporten, som er tilgjengelig under investor-delen på www.roche.com.

Vi kan også dele dine personopplysningene med utenforstående tredjeparter, herunder våre databehandlerne, for følgende formål:

● For å bidra til å gjennomføre forretningstransaksjoner;

● For å utføre teknisk vedlikehold av våre nettsteder og andre plattformer på nett;

● For å legge til rette for fusjon, konsolidering, overføring av kontroll eller annen bedriftsmessig omorganisering som Roche tar del i;

● For å svare påfrivillige forespørsler fra offentlig myndigheterr eller for å oppfylle opplysningsforpliktelser i henhold til lov, forskrift eller pålegg fra myndighetene; og

● Der det er nødvendig for bedriftsrevisjoner eller for å undersøke eller svare på en klage eller sikkerhetstrussel.

Overføring av personopplysninger utenfor ditt hjemland

Alle personopplysninger du oppgir ved bruk av Roches nettsteder kan overføres til eller lagres i en geografisk region med personvernlovgivning som er annerledes enn lovgivningen i ditt hjemland. Dette betyr at dine personopplysningene kan bli overført til land med mindre restriktiv personvernlovgivning enn i ditt land. Enhver slik overføring vil imidlertid bare bli gjennomført, såfremt det kan skje i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dersom personopplysningene dine omfattes av Personvernforordningen: For overføring av opplysninger i Roche-konsernet gir avtaler som inneholder EUs standardavtalevilkår i henhold til Kommisjonens vedtak 2004/915/EF av 27. desember 2004 (2004/915/EF) og 5. februar 2010 (C (2010) 593) hensiktsmessige og egnede garantier for å sikre overholdelse av personvernforordningen.

Lagring av personopplysninger

Hvor lenge vi lagrer dine personopplysningene vil variere avhengig av hvilket formål disse opplysningene er innsamlet og behandlet for. I de fleste tilfellene vil vi lagre opplysningene i tre (3) år etter siste interaksjon med deg. Vi kan imidlertid oppbevare opplysningene for en lengre periode, dersom vi er pålagt dette ved lov. Rapporter vedrørende legemiddelovervåking lagres i minst 10 år etter tilbaketrekning av produktet i det land, hvor produktet sist ble markedsført.

Informasjon om dine rettigheter knyttet til personopplysninger

Dersom dine personopplysninger omfattes av Personvernforordningen (det vil si hvis du er en person bosatt innenfor EØS-området)har du følgende rettigheter over dine personopplysninger:

● Rett til å be om tilgang til de personopplysningene Roche har om deg;

● Rett til å korrigere eller rette unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger;

● Rett til å be om en kopi av personopplysningene i elektronisk format, slik at du kan overføre opplysningene til tredjeparter, eller be om at Roche overfører personopplysningene til én eller flere tredjeparter;

● Rett til å protestere mot behandling av personopplysningene for markedsførings- og andre formål;

● Rett til sletting av personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble innsamlet for, samt rett til å begrense behandling av personopplysninger til visse formål, dersom sletting ikke er mulig.

For å utøve disse rettighetene kan du kontakte oss som angitt ovenfor.

Vær oppmerksom på at sletting eller begrensning av behandling kun er mulig hvis og i den utstrekning behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke eller en legitim interesse. Er databehandlingen basert på samtykke kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Dog vil dette ikke påvirke lovligheten av behandling fra før samtykke ble trukket tilbake. Ved anmodning om sletting kan vi beholde en kopi av personopplysningene dine for føring av protokoller og for å unngå at vi legger inn personopplysninger i systemene våre etter anmodningen om sletting.

Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke er i overensstemmelse med Personvernforordningen, har du rett til å klage til ansvarlig tilsynsmyndighet (Datatilsynet).

Informasjonssikkerhet

Roche og våre forretningspartnere treffer rimelige tiltak for at personopplysninger som vi innsamler eller mottar via våre nettsteder beskyttes fra tap, misbruk, uautorisert tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse. Likevel gir Roche ingen garanti for sikkerheten til dine personopplysningene og fraskriver oss, i den utstrekning det er tillatt ved lov, alt ansvar for skader forårsaket av tap, misbruk, uautorisert tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse. Vi anbefaler at du tar alle tilgjengelige forholdsregler for å beskytte personopplysninger som du overfører til Roche via våre nettsteder.

Oppdateringer til denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan bli revidert av oss fra tid til annen. Det vil bli opplyst om eventuelle endringer i personvernerklæringen på denne siden. Roche anbefaler at du regelmessig leser gjennom denne personvernerklæringen for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer.

Datoen for siste revisjon er oppgitt øverst i erklæringen.

Sist revidert: 29. september 2020

Finn ut mer om dette