Legemidler

På denne siden finner du en liste over medisiner fra Roche som selges i Norge. Alle preparatene linker videre til Felleskatalogen for mer informasjon.

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS via skjema.

M-NO-00000003

Finn ut mer om dette