På denne siden finner du en liste over medisiner fra Roche som selges i Norge. Alle preparatene linker videre til Felleskatalogen for mer informasjon.
  • Helsepersonell kan besøke vår fagportal,

  • Har du andre spørsmål om legemidler kan du besøke nettsiden til  

  • Helsepersonell kan besøke vår fagportal, 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til RELIS 

M-NO-00000003