I125 år har Roche jobbet for å forbedre menneskers liv. Samfunnsansvar er derfor en viktig del av vårt arbeid, og vi jobber aktivt med ulike tiltak for å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Roche ønsker å være en langsiktig partner og bidra til en bærekraftig norsk helsetjeneste. Dette gjør vi gjennom å utvikle innovative legemidler og medisinsk utstyr som kan imøtekomme det medisinske behovet og gi en verdi til samfunnet. 

Vi blir flere, vi blir eldre, mange av oss får kroniske sykdommer og vi forventer mer av helsetjenesten.

Utfordringene vi står ovenfor som velferdssamfunn krever nytenkning. Gjennom partnerskap med norske bioteknologiselskaper og akademiske forskningssamarbeid bidrar Roche til utvikling av ny norsk helseinnovasjon og helseindustri, inkludert arbeidsplasser og næringsinntekter.

Å øke samarbeidet for å skape innovasjon og gi tilgang på de nyeste medikamentene er nøkkelen til et bærekraftig velferdssamfunn. På denne måten bidrar Roche til å sikre god helse.

 

For å løse utfordringene vi står overfor som velferdssamfunn må vi tenke nytt.

Bærekraft i Roche

 

Bærekraftsmål nr 3: God helse

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Les mer om hvordan Roche bidrar til å sikre god helse

Samarbeid med pasientorganisasjoner

Pasientorganisasjoner har en viktig rolle i samfunnet gjennom sitt arbeid. Økt kunnskap hos pasienter og pårørende bidrar til god diagnostikk og behandling, og sikring av pasienters rettigheter.

Slik samarbeider vi med pasientorganisasjoner

Globalt samfunnsansvar

En økende og aldrende populasjon på jorden krever stor satsning på helsetjenester og tilgang til legemidler og diagnostisk utstyr. Å gjøre dette på en så etisk og seriøs måte som mulig er viktig for oss.

Les om vårt globale samfunnsansvar på Roche.com

Roche sitt arbeid for menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold

Les mer om hvordan Roche jobber for menneskerettiheter og anstendig arbeidsforhold her. 

 

 

Roche sitt arbeid for menneskerettigheter og arbeidsforhold

Roche sitt arbeid for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

 

Les hele rapporten her 

Internasjonal annerkjennelse

Roche har blitt kåret til det mest bærekraftige legemiddelfirmaet i verden av Dow Jones Sustainability Indices. Vi ble rangert som nummer 10 på Acess to Medicin Indexen i 2018. Indeksen analyserer helseselskaper og hvordan de gjør deres produkter mer tilgengelig for lav og middel-inntekts land. Les mer på Roche.com

 

 

 

M-NO-00000298