Samfunnsansvar

Samfunnsansvar er en viktig del av vårt arbeid

En økende og aldrende populasjon på jorden krever stor satsning på helsetjenester og tilgang til legemidler og diagnostisk utstyr. Vår strategi er å utvikle innovative legemidler og medisinsk utstyr som kan imøtekomme det medisinske behovet og gi en verdi til samfunnet. Å gjøre dette på en så etisk og seriøs måte som mulig er viktig for Roche. Her kan lese mer om vårt globale samfunnsansvar

Samarbeid med pasientorganisasjoner

Roche mener at pasientorganisasjoner har en viktig rolle i samfunnet gjennom arbeidet for å øke pasienters og pårørendes kunnskaper om det aktuelle sykdomsområdet.

Dette bidrar til god diagnostikk og behandling, og til sikring av pasienters rettigheter.

Pasientorganisasjonene er et viktig talerør for pasienten overfor helseforvaltning og helsepolitikere så vel i enkeltsaker som i generelle helsepolitiske spørsmål knyttet til prioriteringer og organisering.

Responsibility Download Centre