Samarbeid for å levere medisinske framskritt

Et langvarig samarbeid mellom Roche og helsepersonell/helseorganisasjoner har ført til mange viktige forbedringer for pasienter. Vi vil også i fremtiden jobbe sammen med en rekke interessenter for å fortsette utviklingen av medisiner og diagnostikk innenfor områder med udekkede medisinske behov.

Roche er et innovasjonsdrevet bioteknologiselskap som forsker, utvikler og produserer nye medisiner og diagnostiske tester som hjelper pasienter til å leve bedre og lengre liv. For å levere disse medisinske framskrittene, samarbeider Roche tett med helseorganisasjoner og helsepersonell som har erfaring, kunnskap og innsikt som utfyller våre egne forskeres vitenskap.

Dette samarbeidet er viktig fordi det:

  • Hjelper oss å bedre forstå hvordan sykdommer kan behandles, samt identifisere udekkede medisinske behov.

  • Støtter vår vurdering av en potensiell ny behandling, ved å identifisere målet for et spesifikt sykdomsområde og å utvikle forskningsprogrammer som adresserer de kliniske behovene.

  • Gjør oss i stand til å se hvor våre medisiner passer inn i behandlingsforløpet, og å forstå hvilken informasjon klinikere trenger for å kunne identifisere den riktige behandlingen for den enkelte pasient.

  • Hjelper legene med å holde seg faglig oppdatert ved at Roche formidler kunnskap rundt våre medisiner.

Vi tror at vi oppnår mer når vi jobber sammen og er stolte over at vårt samarbeid med helseorganisasjoner og helsepersonell har levert mange viktige fremskritt for pasienter.

The European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Disclosure Code er et regelverk som krever at alle medlemsfirmaer må offentliggjøre detaljer om verdioverføringer, for eksempel utbetalinger, som er gjort til helsepersonell og helseorganisasjoner. Vennligst sefor mere informasjon om dette regelverk.

Det enkelte firmaets rapport som offentliggjøres vil gi en oversikt over de totale verdioverføringer som er gjort til helsepersonell og helseorganisasjoner, samt gi informasjon om hvilken form for samarbeid som har funnet sted. Vennligst se for nærmere informasjon om offentliggjøringsrapporten og metoden som er anvendt.  

Roche Norges første EFPIA-rapport ble publisert 30. juni 2016 og refererer til verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner som ble gjort i 2015. Hvert år publiserer vi en EFPIA-rapport for verdioverføringer som ble gjort i foregående år. 

Roche støtter fullt ut tiltak som blir gjort for sikre at forholdet mellom legemiddelindustrien og helseorganisasjoner/helsepersonell blir bedre forstått av pasienter, media og andre interessenter.

Helsepersonell og forskningsbaserte firmaer, som Roche, samarbeider for å utvikle forståelsen av forskjellige sykdommer, og for å fremme utvikling og produksjon av nye medisiner til pasienter med udekkede medisinske behov.

Enhver profesjonell gruppe som tilbyr en tjeneste i form av tid og ekspertise, har krav på å bli kompensert for dette, så også helseorganisasjoner og helsepersonell.

Roche er seg bevisst at det kan være potensielle interessekonflikter på begge sider. Vi støtter derfor tiltak som sikrer åpenhet om verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner.

Roche Norges EFPIA-rapport gir en detaljert oversikt over verdioverføringer fra Roche til helsepersonell og helseorganisasjoner i Norge. Informasjonen er utformet for å møte kravene til EFPIA Disclosure Code. 

Offentliggjøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som Roche samhandler med, i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregleverk og i samsvar med norsk lov, herunder personopplysningsloven.

Det er ikke tillat for andre som finner informasjon via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For å få en god forståelse av informasjonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og innhold av de rapporterte verdioverføringene.

Nedlastninger

2023 Roche Norge AS EFPIA Rapport (verdioverføringer i 2022)2023 Roche Egenerklæring2023 Roche Metodenotat2022 Roche Norge AS EFPIA Rapport (verdioverføringer i 2021)2022 Roche Egenerklæring2022 Roche Metodenotat2021 Roche Norge AS EFPIA Rapport (verdioverføringer i 2020)2021 Roche Egenerklæring2021 Roche Metodenotat

Flere historier

Se alle historier

Finn ut mer om dette

Oversikt over støtte til norske pasientorganisasjoner - Roche.comLegemiddelindustriens (LMI) informasjon om EFPIA Disclosure CodeEFPIA Disclosure Code
KontaktGlobaltlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOm RocheLegemidlerDiagnostiske løsningerKarriereMediaPersonvernerklæringBrukervilkårRetningslinjer for sosiale medier