Fakta om lungekreft

Oppdaterte tall fra Kreftregisteret publisert 22. oktober 2020 viser at det ble påvist totalt 3320 nye tilfeller av lungekreft i 2019.  For første gang i historien er det nå flere kvinner enn menn som får lungekreft i Norge. For menn har lungekreftratene gjennom flere år flatet ut, og til dels også begynt å nedover. For kvinner viser tallene fortsatt ikke en slik tydelig trend. Forekomsten av lungekreft for menn har hatt en nedgang på 6.9%, mens den for kvinner har økt med 8,6%.

Lungekreft er den nest vanligste kreftformen både blant både men og kvinner med henholdsvis 1659 og 1661 tilfeller i året. Lungekreft utgjør ca 10% av nye krefttilfeller i Norge og er den kreftformen som tar flest liv i Norge, samtidig er det også den kreftformen hvor man ser størst økning i overlevelse.

Et lyspunkt er at flere overlever lenge på tross av lungekreft med spredning. Blant årsakene er nye kreftmedikamenter som immunterapi og målrettet behandling.

Immunterapi er en type behandling som stimulerer kroppens immunforsvar i kampen mot kreftceller.
Les mer om immunterapi

Det finnes ulike typer av lungekreft:

  • Ikke-småcellet lungekreft som utgjør ca 85%. Det skilles mellom adenokarsinom, plateepitelkarsinom og storcellekarsinom. Adenokarsinom er den vanligste formen for lungekreft. Rundt 10% har en mutasjon i EGFR genet, ca 3% har en forandring i ALK genet og omlag 1% har en forandring i ROS1 genet. Pasienter med slike mutasjoner behandles med målrettet behandling.
  • Småcellet lungekreft utgjør omtrent 15%. Denne formen for lungekreft kjennetegnes som mer aggresiv.

Hva er årsaken til lungekreft?

Det er flere faktorer som kan føre til lungekreft. Den mest kjente årsaken er røyking, men lungekreft kan også ramme mennesker som aldri har røkt. Ytre påvirkninger som asbest og radon kan også øke risikoen. Skadelige stoffer vi puster inn i lungene kan for årsake celleforandringer.

For å forstå mer om hva lungekreft egentlig er kan du lese mer på Lungekreftforeningen eller se video på denne siden.

Hva er egentlig lungekreft?
Se video og lær mer om hva lungekreft egentlig er:

Referanser:

Kreftregisteret.no (sist besøkt 28.20.2020)

Lungekreftforeningen.no

 


M-NO-00000195