Fakta om lungekreft

Lungekreft utgjør ca 10% av nye krefttilfeller i Norge og er den kreftformen som tar flest liv i Norge, samtidig er det også den kreftformen hvor man ser størst økning i overlevelse.
November er den internasjonale lungekreftmåneden

Lungekreft er den nest vanligste kreftformen blant både kvinner og menn i Norge. Sykdommen er ofte langtkommen på diagnosetidspunktet. Økt kunnskap om symptomer på lungekreft kan bidra til at sykdommen oppdages tidlig, noe som har stor betydning for overlevelsen.

Dersom du har hatt eller har lungekreft, eller er pårørende til noen med lungekreft kan være til god hjelp for økt kunnskap, råd og støtte.

De siste årene har det vært en stor utvikling av nye behandlingsalternativer ved lungekreft hvor behandlingen blir stadig mer persontilpasset. Dette gir håp for pasienter som er rammet av denne sykdommen.

av nye krefttilfeller i Norge er lungekreft

Oppdaterte tall fra Kreftregisteret viser at det ble påvist totalt 3331 nye tilfeller av lungekreft i 2020. Lungekreft er den nest vanligste kreftformen både blant både menn og kvinner med henholdsvis 1704 og 1627 tilfeller i 2020. (1)

Forekomsten av lungekreft blant kvinner over 50 år har steget kraftig de siste tiårene. Det faktiske antallet tilfeller har fortsatt å øke selv om ratene har flatet ut og til dels gått ned blant menn de siste årene. Årsaken til dette er at det blir flere eldre i befolkningen. Lungekreft utgjør ca 10% av nye krefttilfeller i Norge og er den kreftformen som tar flest liv i Norge. (1)

Et lyspunkt er at flere overlever lenge på tross av lungekreft med spredning. Overlevelsen for pasienter med lungekreft har nærmest doblet seg de siste 20 årene og er høyere for kvinner enn for menn. Årsaken er forbedrede retningslinjer både for utredning, behandling og oppfølging av pasientene. Nye kreftmedikamenter som immunterapi og målrettet behandling kan forklare noe av årsaken til forbedret overlevelse. (1,2)

Immunterapi er en type behandling som stimulerer kroppens immunforsvar i kampen mot kreftceller.

  • Ikke-småcellet lungekreft som utgjør ca 85%. Det skilles mellom adenokarsinom, plateepitelkarsinom og storcellekarsinom. Adenokarsinom er den vanligste formen for lungekreft. Rundt 10% har en mutasjon i EGFR genet, ca 3% har en forandring i ALK genet og omlag 1% har en forandring i ROS1 genet. Pasienter med slike mutasjoner behandles med målrettet behandling. (3,4)

  • Småcellet lungekreft utgjør omtrent 15%. Denne formen for lungekreft kjennetegnes som mer aggressiv. (3,4)

Lær mer om lungekreft på sine sider.

Det er flere faktorer som kan føre til lungekreft. Den vanligste årsaken er røyking, men lungekreft kan også ramme mennesker som aldri har røkt. Ytre påvirkninger som asbest og radon kan også øke risikoen. Skadelige stoffer vi puster inn i lungene kan for årsake celleforandringer. (1,3)

For å forstå mer om hva lungekreft egentlig er kan du lese mer på sine sider og se på denne videoen om lungekreft.

Hva er egentlig lungekreft? Se video og lær mer om hva lungekreft egentlig er:

Referanser:

  1.  (sist besøkt 28.10.2021)

  2.  (sist besøkt 28.10.2021)

  3. (sist besøkt 28.10.2021)

  4.  (sist besøkt 28.10.2021)

Flere historier

Se alle historier

Flere fokusområder

Se alle våre fokusområder

Finn ut mer om dette

Lungekreftforeningen.no
KontaktGlobaltlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOm RocheLegemidlerDiagnostiske løsningerKarriereMediaPersonvernerklæringBrukervilkårRetningslinjer for sosiale medier