Gåten Alzheimer

De største gledene i livet er ofte de enkleste: handle inn til en familiemiddag, mimre om forrige sommerferie eller planlegge en ny reise med en gammel venn. Det er disse tingene Alzheimers sykdom tar, og aldri gir tilbake.
September er verdens Alzheimers måned og markeres med en internasjonal kampanje hvert år for å øke bevisstheten rundt demens. Den 21.september er verdensdagen for Alzheimer sykdom, og i år er fokuset på stigmatisering rundt diagnosen. Målet er å øke kunnskapen for å bryte stereotypene og mytene om demens.

personer hvert år en demenssykdom

Tre myter om Alzheimers sykdom

Fakta: Det er normalt å glemme hvor nøklene dine er fra tid til annen. Men å glemme hvordan du skal kjøre til et sted du har vært mange ganger, eller å miste oversikten over hvilken sesong det er, kan peke på et mer alvorlig problem.

Fakta: Alzheimers sykdom kan ramme mennesker så tidlig som i 30-, 40- og 50-årene. Det er sjeldent at personer under 50 år får demens, men det forekommer. Anslag viser at det i Norge finnes 3-4000 personer under 65 år med en demensdiagnose. De kognitive symptomene varierer i større grad hos yngre pasienter enn hos eldre.

Fakta: Det finnes foreløpig ingen behandling som kan kurere, forsinke eller stanse utviklingen av Alzheimers sykdom, og organisasjon av støttetiltak og psykososiale tiltak er derfor hovedbehandlingen. Det finnes noen legemidler som kan redusere forverringen av symptomene, og slik behandling er aktuell for enkelte pasienter med demens.

  • I verden har omkring 50 millioner mennesker demens

  • I 2050 vil over 150 millioner mennesker ha demens

  • Alzheimers sykdom står for 60-80% av alle demens tilfeller.

  • Mellom 50-75% av personer som har demens, har ingen formell diagnose

  • I Norge har mellom 80-100 000 personer demens

  • Det finnes til enhver tid rundt 300 000 nære pårørende til demenssyke i Norge

Kostnaden for demens økte med hele 35 prosent fra 2010 til 2019. Globalt er kostnadene for demens nå over en billion dollar, og er forventet å stige til to billioner dollar innen 2030. Kostnaden inkluderer de «uformelle» kostnadene knyttet til demens – som ulønnet omsorg gitt av familie og pårørende, de direkte kostnadene for sosial omsorg – som kostnader i kommunehelsetjenesten til for eksempel hjemmehjelp, samt de direkte kostnadene for helsevesenet – kognitiv svikt og demens medfører utstrakt bruk av helse- og omsorgstjenester.

I Roche har vi en kombinert styrke ved at vi har legemidler og diagnostikk under ett tak. Vi er stolte av å bidra til den økende graden av kunnskap som finnes om Alzheimers sykdom, og for å kunne bidra i kampen mot en av de største folkehelseutfordringene i vår tid. Målet vårt i dag er å endre hvordan sykdommen påvirker hjernen - ikke bare behandle symptomer.

Vårt endelige mål er å kunne stanse Alzheimers sykdom før den får utviklet seg. Vi vet at vi ikke kan løse Alzheimer-gåten alene, men at vi må jobbe sammen med myndigheter, akademiske forskere, helsepersonell, pasientforeninger, omsorgspersoner og pasienter selv. Sammen ønsker vi å få slutt på Alzheimers-krisen. Vår lange historie med å omgjøre vitenskapelig kunnskap til legemidler har lært oss at vi må være tålmodige i arbeidet med å finne en kur mot Alzheimers sykdom. Sannsynligvis vil vi lykkes med små skritt, ikke store sprang, men vi er fast bestemt på å fortsette kampen mot Alzheimers sykdom.

Kilder:

Se alle historier

Flere fokusområder

Se alle våre fokusområder

Finn ut mer om dette

KontaktGlobaltlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOm RocheLegemidlerDiagnostiske løsningerKarriereMediaPersonvernerklæringBrukervilkårRetningslinjer for sosiale medier