All.Can Norge lanseres med Roche på laget

Det siste året har Roche Norge deltatt i arbeidet med å etablere All.Can Norge. Sammen har fire frivillige organisasjoner og to legemiddelselskap gått sammen om å lansere dette internasjonale initiativet også her til lands. er nå etablert i 15 land, verden over – og har som mål å bidra til en bedre og mer pasientorientert kreftbehandling.

–Vi håper at All.Can kan bidra til å løfte debatten ytterligere på pasientenes vegne, sier Therese Bohne som er patient relations partner i Roche Norge,

 (NET-kreftforeningen), Roche Norge og Bristol Myers Squibb Norge.

All.Can Norge - med Hjernesvulstforeningen

All.Can Norge - med Lungekreftforeningen

All.Can Norge - med CarciNor

Lanseringsvideo

Sammen har vi bestemt oss for å heise frem to viktige begreper – som også blir våre første satsingsområder, sier Therese Bohne

All.Can Norge vil arbeide for at politikere og helsevesen øker innsatsen på disse to områdene – for å gjøre kreftbehandlingen bedre og mer effektiv for norske pasienter:

  • Prehabilitering handler om å optimalisere innsatsen i tiden fra diagnose og frem til behandling.

  • En bedre og mer effektiv forberedelse av pasientene vil gi bedre behandlingsresultat og en raskere rehabilitering etter behandling.

  • Trening, kosthold, røykeslutt og kunnskap bør tas inn som del av prehabiliteringen.

  • Alle kreftpasienter som skrives ut må få en tydelig beskrivelse av sin individuelle oppfølging og vei videre i helsevesenet.

  • Kontaktpersoner, oppfølgingsplaner og rettigheter må legges frem som en del av utskrivningen. Det må være tydelig hva pasienten selv er ansvarlig for å følge opp – og hva som vil bli fulgt opp av andre ressurspersoner.

  • All.Can Norge ønsker en raskere avklaring og konkretisering ifm. arbeidet med «Pakkeforløp, kreftpasienter hjem».

  • All.Can ønsker at ordningen med kreftkoordinator skal utvikles og videreføres som en del av det offentlige oppfølgingsansvaret

All.Can er etablert med hovedsete i Brüssel og er representert i 15 land over hele verden. Fra 2017 har All.Can utviklet seg til å bli et internasjonalt initiativ bestående av en rekke interessenter innen bekjempelse av kreft, både fra industrien, helsepersonell og de frivillige organisasjonene.

Utgangspunktet er å bidra til å styrke arbeidet med å identifisere og synliggjøre hvordan det er mulig å optimalisere kreftomsorgen. Målet er å fremme effektivitet og forbedring i kreftomsorgen og at pasienten alltid skal være kjernen i arbeidet.

All.Can ble etablert i 2017 som et internasjonalt initiativ med lokale styringsgrupper. Målet er å forene representanter fra pasientorganisasjoner, beslutningsmiljøer, helsepersonell, forskning og industri – til å arbeide sammen for en bedre og mer effektiv kreftbehandling. Initiativet baseres på frivillig innsats, mens økonomisk støtte til All.Cans prosjekter og drift finansieres av industrien.

Alle initiativ fra gruppen skal gjenspeile en konsensus fra deltakerne i All.Can.

All.Can skal ikke fremme spesifikke behandlingsformer eller terapi, men har et overordnet perspektiv på en bedre og mer pasientorientert kreftbehandling.

Les mer på : 

Finn ut mer om dette

Flere historier

Se alle historier
KontaktGlobaltlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOm RocheLegemidlerDiagnostiske løsningerKarriereMediaPersonvernerklæringBrukervilkårRetningslinjer for sosiale medier