Persontilpasset behandling på 1-2-3

Persontilpasset medisin flytter behandlingen fra «one size fits all» til skreddersøm for hver en av oss. Skreddersømmen er basert på inngående biologisk kunnskap om den enkelte pasient, kombinert med moderne digitale muligheter - stordata og kunstig intelligens. 

Ved å kombinere data fra blant annet genetiske tester, blodprøver og røntgen med bruk av moderne teknologi som stordataanalyser og kunstig intelligens, blir det mulig å finne sammenhenger og mønstre som ikke er synlige for mennesker. Teknologien lager hypoteser og trekker konklusjoner, og kan komme med forslag til diagnoser og behandlinger.

Det er på kreftområdet vi har kommet lengst med persontilpasset medisin, og hvert år får 35.000 nordmenn kreft. Sykdommen tar flest liv i Norge, og antall krefttilfeller vil fortsette å øke frem mot 2025. 

Persontilpasset medisin gir helt nye muligheter for å stille presis diagnose og skreddersy behandlingen til den enkelte. Det betyr at vi som pasienter kan slippe behandling som ikke virker og få rett behandling med en gang. Det kan redusere liggetid på sykehus. Det kan få oss raskere tilbake i arbeid. Det kan forlenge liv og gi færre seneffekter. Noen sykdommer som til nå har hatt dødelig utfall kan kureres.

 

Ord og begreper som kan være nyttige å forstå når man leser om persontilpasset medisin:


 

Kilder:

  1. Helsedirektoratet. Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017-2021. Bioteknologirådet

 

 

M-NO-00000203