Hva er immunterapi?

M-NO-00000065

Hva er immunterapi?

Immunterapi er en type behandling som stimulerer kroppens immunforsvar i kampen mot kreftceller.

Ved immunterapi bruker man spesifikke substanser (monoklonale antistoffer) for å bedre eller gjenopprette immunforsvarets funksjon. Immunterapi baserer seg på at kroppen bekjemper kreftsykdommer med sitt eget immunforsvar. Større forståelse av hvordan immunforsvaret virker har de siste årene ført til viktige fremskritt innen kreftbehandling. Målet er å hjelpe kroppen i kampen mot svulsten ved hjelp av medisiner (immunterapi). ¹

Hva menes med immunterapi?

Med immunterapi forsøker vi å hjelpe immunforsvaret hos en pasient i bekjempelse av kreftsvulsten.

En tilnærming er å fjerne beskyttelsen som hindrer at immunforsvaret kan angripe svulstcellene. Andre fortsatt eksperimentelle typer for immunterapi er administreringen av bestemte immunceller eller signalmolekyler (cytokiner), såkalte "kreftvaksiner". Pasienter har ulik nytte av immunterapi. ¹

Hvordan virker immunterapi?

Vanligvis kan immunforsvaret oppdage og angripe svulstceller. Men noen ganger klarer kreftcellene å unngå denne forsvarsmekanismen.
På grunn av hva en kreftcelle viser på celleoverflaten kan nemlig de kommunisere med immunforsvaret og fortelle disse at de ikke skal angripe kreftcellene – og dermed kan svulsten vokse uhindret. Ved immunterapi kan man bruke spesifikke substanser (monoklonale antistoffer) for å bedre eller gjenopprette immunforsvarets funksjon. ¹

Hvilke egenskaper har immunterapi?

Visse antistoffer (medisiner) kan hindre uønsket kommunikasjon mellom kreftsvulsten og immunforsvaret. Dermed kan ikke kreftcellene lenger kommunisere med immunforsvaret og hindre det i å angripe, og kroppens eget forsvar kan igjen rette seg mot svulsten. En spesiell egenskap ved denne nye behandlingsmetoden er at den angriper helt spesielle mekanismer. Det betyr imidlertid også at ikke alle pasienter har like stor nytte av immunterapi.¹

Immunogene kreftformer står sentralt innen immunterapeutisk kreftforskning

Kreftens immunogenisitet er svulstens evne til å starte en immunrespons. En hypotese er at svulstens immunogenisitet øker med antallet mutasjoner. Jo flere mutasjoner en svulst har, jo høyere er sjansen for at kreftcellene oppdages av immunforsvaret, og at det utløses en immunrespons, som beskrevet ved kreft immunitetssyklus.²⁻⁴ Blærekreft, lungekreft, og føflekkreft er blant de kreftformer med den høyeste frekvensen av mutasjoner ⁵.

Immunterapi i Roche

Forskere i Roche har laget en forklaringsmodell for hvordan kreftsvulsten og immunsystemet fungerer sammen, kalt kreft immunitetssyklusen, som også forklarer hva som kan ha gått feil i de ulike stadiene av syklusen.²,⁶
av kreft immunitetssyklusen, som er rammeverket bak vårt utviklingsprogram innen immunonkologi.

Kreft immunitetssyklus forklarer prosessen der immunsystemet dreper kreftceller

Kreft immunitetssirkelen beskriver en naturlig prosess der ens eget immunsystem beskytter kroppen mot kreft. Når det fungerer optimalt opprettholder syklusen seg selv.

Ved å påvirke syklusen, kan omfanget og dybden av immunresponsen økes.²

Trinn 1-3: Start og utbredelse av anti-kreft immunitet²

Kreftutviklingen fører til presentasjon av muterte antigener som kan oppdages av dendrittiske celler.

Dendrittiske celler kan presentere antigener til T-celler, som da danner og aktiverer cytotoksiske T-celler til å angripe kreftcellene med det spesifikke antigenet.

Trinn 4-5: Infiltrasjon av svulsten²

Aktiverte T-celler kommer seg til svulsten og infiltrerer svulstens mikromiljø.


Trinn 6-7: Gjenkjennelse av kreftcellen og initiering av celledrapet²

Aktiverte T-celler kan oppdage og drepe mål-kreftceller Døende kreftceller frigjør ytterligere kreftantigener og forsterker kreft immunitetssirkelen.

Referanser

  1.  Chen DS, Mellman I. Oncology meets immunology: the cancer-immunity cycle. Immunity. 2013;39:1-10. PMID: 23890059

  2.  Chen DS, Irving BA, Hodi FS. Molecular pathways: next-generation immunotherapy—inhibiting programmed death-ligand 1 and programmed death-1. Clin Cancer Res. 2012;18:6580-6587. PMID: 23087408

  3.  Rajasagi M, Shokla SA, Fritsch EF, et al. Systematic identification of personal tumor-specific neoantigens in chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2014;124:453-462. PMID: 24891321

  4.  Lawrence MS, Stojanov P, Polak P, et al. Mutational heterogeneity in cancer and the search for new cancer-associated genes. Nature.2013;499:214-218. PMID: 23770567

  5.  Priti S. Hegdge et al. The were, the when, and the how of immune monitoring of cancer immunotherapies in the era of checkpoint inhibition. Clin Cancer Res; 22(8) April 15 2016

KontaktGlobaltlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOm RocheLegemidlerDiagnostiske løsningerKarriereMediaPersonvernerklæringBrukervilkårRetningslinjer for sosiale medier