Kreft med ukjent utgangspunkt

M-NO-00000156

Hvert år blir i underkant av 300 mennesker i Norge fortalt at de har kreft med spredning¹, men at man ikke klarer å finne ut hvor den har oppstått. Dette kalles kreft med ukjent utgangspunkt, eller origo incerta. Diagnosen er i realiteten en eksklusjons-diagnose, hvor alle andre potensielle diagnoser er utelukket gjennom flerfoldige undersøkelser.

Ca.300

mennesker i Norge får hvert år beskjed om at de har kreft med ukjent ugangspunkt


Kreftbehandling generelt beveger seg i en retning av at det er hva slags genetiske endringer som er utslagsgivende for valg av behandling, og ikke lenger kun hvor i kroppen kreften oppstod. Det er dette som kalles presisjonsmedisin eller persontilpasset medisin.

Når en ikke vet hvor i kroppen kreften har oppstått kan man heller ikke benytte seg av en organspesifikk behandling. Det er her omfattende genomprofilering kommer inn, hvor genfeil i kreften identifiseres, slik at potensiell behandling kan vurderes.

Som en del av vårt ønske om å tilby både dagens og morgendagens pasienter best mulig kompetanse til å kunne diskutere sine behandlingsalternativer på best mulig måte med legen, har vi laget en informasjonsside, www.cup-syndrome.com. Vi håper at nettsiden er til hjelp for deg som ønsker å forstå mer om kreft med ukjent opphav, og også hvordan genfeil kan påvirke behandlingsvalg. www.cup-syndrome.com omtaler både sykdommen, kreft med ukjent utgangspunkt (CUP på engelsk), samt omfattende genomprofilering, metoden som kan avdekke genfeil.

Published undefined

Referanser:

  1. https://sb.kreftregisteret.no/insidens/

Finn ut mer om dette