Roche personvernerklæring

Innhold
 

Generell personvernerklæring

Mindreårige

Identitet og kontaktdetaljer til databehandler

Hvordan og hvorfor vi behandler personopplysninger

Mer informasjon om behandlingsaktivitetene våre

Informasjonskapsler og andre sporingssystemer

Bruk av opplysninger for markedsføring

Mottakere av personopplysninger

Internasjonal overføring av personopplysninger

Lagring av personopplysninger

Informasjon om rettighetene dine knyttet til personopplysninger

Rettighetene dine dersom personopplysningene omfattes av personvernforordningen

Rettighetene dine dersom personopplysningene omfattes av lovgivning i california

Informasjonssikkerhet

Oppdateringer til denne personvernerklæringen

Retningslinjene våre for informasjonskapsler og andre sporingsteknologier

Hva er informasjonskapsler?

Hvorfor benytter vi informasjonskapsler og andre sporingsteknologier?

Hvilke typer personlig informasjon innhentes ved hjelp av informasjonskapsler?

Hvilke typer informasjonskapsler og andre sporingsteknologier benytter vi?

Hvordan reagerer nettstedet vårt på nettleserens «ikke spor»- signaler?

Hvilke valg har du når det gjelder målrettet annonsering på tredjepartsnettsteder?
 

GENERELL PERSONVERNERKLÆRING

Hos Roche Norge AS («Roche») er vi opptatt av å beskytte din personlige informasjon. Denne Personvernerklæringen beskriver hvilke typer personlig informasjon Roche innhenter; hvordan Roche innhenter, bruker eller deler personlig informasjon; hva Roche gjør for å beskytte personlig informasjon; og hvilke valg du har når det gjelder bruk av din personlige informasjon.

Denne Erklæringen gjelder kun Roche-nettsteder som lenker til denne Erklæringen. Nettstedene våre kan også ha lenker til tredjepartsnettsteder. Vi støtter ikke og er ikke ansvarlige for innholdet på tredjepartsnettsteder eller -ressurser, og personvernerklæringen vår gjelder ikke for nettsteder som ikke er tilknyttet Roche, selv om du besøker disse via en lenke på nettstedet vårt. Du bør lese gjennom retningslinjene for personvern til eventuelle tredjepartsnettsteder før du oppgir informasjon.

I denne Personvernerklæringen er «Personopplysninger» all informasjon som du kan identifiseres ut ifra, både direkte og indirekte, inkludert, men ikke begrenset til, navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.
 

MINDREÅRIGE

Dette nettstedet er ikke utformet eller beregnet for barn under 16 år. Vi vil ikke bevisst innhente Personopplysninger fra noen under 16 år uten forutgående beviselig samtykke fra en forelder eller verge. Slik forelder eller verge kan ha rett til, etter anmodning, å få se informasjon oppgitt av barnet og kreve at informasjonen slettes. Videre bør alle mindreårige få tillatelse fra foreldre eller verge før de oppgir eller utleverer Personopplysninger på dette nettstedet eller via nettressurser.
 

IDENTITET OG KONTAKTDETALJER TIL DATABEHANDLER

Databehandler er Roche Norge AS, Brynsengfaret 6B, 0667 Oslo, Org.Nr 935 925 525. 
Du kan ta kontakt med personvernombud med brev til Roche Norge AS, att. Personvernombud, Postboks 6610 Etterstad, 0607 Oslo, eller via Email på [email protected]
 

HVORDAN OG HVORFOR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER

På dette nettstedet kan vi be om å få oppgitt Personopplysninger om deg. Eksempler på Personopplysninger vi kan innhente som direkte identifiserer deg er navn, kontaktinformasjon, e-postadresse og annen informasjon i kombinasjon med disse opplysningene. Vi kan også innhente visse Personopplysninger som ikke direkte identifiserer deg ved navn, men som kan brukes til å identifisere en bestemt datamaskin eller enhet som har besøkt nettstedet vårt.

Det er flere grunner til at vi behandler Personopplysningene dine på nettstedene våre, blant annet:

 • For å svare på forespørsler eller henvendelser fra deg;
 • For å gjennomføre en transaksjon;
 • For å gi deg en individuelt tilpasset brukeropplevelse;
 • For å gjennomføre analyser av nettstedene og måle ytelse;
 • For å spore og kontrollere bivirkninger og andre aktiviteter knyttet til legemiddelovervåking; og
 • For å vedlikeholde nettstedet, blant annet av sikkerhetshensyn.

Flere steder på nettsidene våre kreves det at du oppgir Personopplysninger dersom du bruker sidene, for eksempel ved undersøkelser, registrering og funksjoner for deling av innhold (dvs. lenker for «e-post til en venn»). Roche og deres forretningspartnere innhenter kun denne informasjonen om deg dersom du frivillig gir den til oss. Vær oppmerksom på at visse funksjoner på dette nettstedet muligens ikke vil være tilgjengelige for deg dersom du velger å ikke oppgi bestemte Personopplysninger. Alle Personopplysninger du oppgir til oss vil bli brukt i henhold til denne Personvernerklæringen.
 

MER INFORMASJON OM BEHANDLINGSAKTIVITETENE VÅRE

I denne delen gis det en inngående beskrivelse av hver behandlingsaktivitet, informasjon om kategoriene av informasjon som innhentes for hver aktivitet samt det rettslige grunnlaget for behandling knyttet til alle disse aktivitetene.

Svar på anmodninger eller forespørsler. Noen steder på nettsidene og de elektroniske ressursene våre kan du sende inn Personopplysningene dine til oss for ulike formål. Du kan for eksempel sende inn en anmodning om medisinsk informasjon, spørre om et produkt eller abonnere på en av e-postlistene våre. I slike tilfeller kan vi bruke den informasjonen du oppgir for å svare på forespørselen din. Avhengig av forespørselen din kan vi innhente kontaktinformasjon (slik som navn, postadresse, telefonnummer, stilling), informasjon om interessene og preferansene dine (for eksempel produkter eller områder av interesse) samt annen informasjon som du oppgir til oss. Vi innhenter og behandler Personopplysningene dine for disse formålene, basert på ditt samtykke. Dersom det er krav om rapportering, vil vi kunne behandle opplysningene dine for å overholder våre juridiske forpliktelser.

Gjennomføre transaksjoner. Noen steder på nettsidene våre kan Personopplysningene dine bli innhentet for å oppfylle tjenester du har bedt om, samt for å forstå interessene og preferansene dine. I slike tilfeller kan vi innhente kontaktinformasjonen din, samt informasjon om dine tidligere transaksjoner hos oss (for eksempel ordrehistorikk, informasjon om kundekonto). Dersom du kjøper eller bestiller et produkt eller en tjeneste fra oss, bruker vi denne informasjonen til å oppfylle avtalen vi har med deg.

Individuelt tilpassede brukeropplevelser. Vi kan innhente informasjon om deg, dine preferanser og hvordan du tidligere har vært i kontakt med oss for å forstå hvilken interesse du har for produktene og tjenestene våre, slik at vi kan hjelpe deg på mest mulig måte. Dette kan være informasjon om dine kontakt- og produktinnstillinger, språk, preferanser for markedsføring og demografiske opplysninger. I tilfeller der vi innhenter slik informasjon automatisk, innhenter og behandler vi denne informasjonen for vår legitime forretningsinteresse. I andre tilfeller innhenter og behandler vi denne informasjonen i henhold til samtykke fra deg.

Analyser av nettstedene og sporing. Der loven tillater det kan vi kombinere Personopplysninger som du oppgir med annen informasjon du har gitt til Roche via nettstedene våre. Der loven tillater det kan vi også kombinere Personopplysninger innhentet via våre nettsteder og nettressurser med Roches registre og informasjon gitt til oss fra tredjeparter. Mer informasjon om dette finner du nedenfor og i Retningslinjene våre for informasjonskapsler.

Sporing og kontroll av bivirkninger og legemiddelovervåking. Noen angitte steder på nettsidene våre kan det bli innhentet Personopplysninger knyttet til bivirkninger eller andre aktiviteter i forbindelse med legemiddelovervåking. Denne informasjonen er svært viktig for folkehelsen, og den vil bli brukt for påvising, vurdering, forståelse og forebygging av bivirkninger eller andre medisinrelaterte problemer. Vi innhenter og behandler informasjon for disse formålene for å overholde våre rettslige forpliktelser. Vi kan bli pålagt å rapportere disse opplysningene til tilsynsmyndigheter. For mer informasjon om hvordan vi bruker og utleverer Personopplysninger for disse formålene, se Personvernerklæring for legemiddelovervåking.

Drift og vedlikehold av nettstedet vårt. Vi bruker denne informasjonen for å sikre våre nettsteder, nettverkssystemer og andre eiendeler. Dette kan omfatte informasjon om IP-adresse, geografisk posisjon, ressurser du har fått tilgang til og lignende informasjon. Vi innhenter slik informasjonen automatisk, for vår legitime forretningsinteresse.
 

INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE SPORINGSSYSTEMER

Nettstedene og nettressursene våre innhenter også annen grunnleggende informasjon om deg som ikke direkte identifiserer deg, men som kan linkes til deg eller en bestemt enhet. Vi bruker denne informasjonen for å lære mer om hvordan nettstedene og nettressursene våre anvendes, samt for å forbedre og administrere nettstedet. Vi bruker også denne informasjonen for å kunne gi deg informasjon skreddersydd dine interesser og preferanser, basert på din bruk av nettstedet. Vi kan for eksempel innhente IP-adressen til datamaskinen din, en adresse som er tilordnet datamaskinen fra internettleverandøren din. Denne adressen kan endres hver gang du kobler til internett (en «dynamisk» IP-adresse), eller den kan forbli den samme (en «statisk» IP-adresse). I de fleste tilfellene innhenter vi slik informasjonen automatisk, for vår legitime forretningsinteresse. I noen jurisdiksjoner er vi pålagt å be om samtykke fra deg før vi innhenter denne informasjonen. Du vil da bli bedt om å velge hvorvidt du ønsker å tillate innhenting og bruk av denne typen informasjon. Se Retningslinjene våre for informasjonskapsler for mer informasjon.

Informasjonskapsler. På nettstedene våre kan vi benytte oss av sporingsteknologi i form av informasjonskapsler («cookies»). En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen din når du åpner en nettside. Informasjonskapsler gjør at vi kan gjenkjenne en datamaskin som tidligere har besøkt et Roche-nettsted eller en nettressurs. Informasjonskapsler kan også gjøre det mulig for et nettsted å «huske» den informasjonen som en bruker tidligere har oppgitt. Informasjonskapsler kan lagres på datamaskinen din både av oss og av tredjeparter tilknyttet oss, for eksempel i forbindelse med analyse- og annonseringstjenester.

Skjulte sporingsbilder. På enkelte nettsteder eller i e-poster vi sender deg kan Roche benytte en teknologi som kalles et «skjult sporingsbilde» (også kjent som «web beacon», «action tag» eller «GIF-teknologi»). Vi kan bruke skjulte sporingsbilder til å få informasjon om hvilke sendte e-postmeldinger som ble åpnet, og om en e-postmelding medførte handling. Skjulte sporingsbilder hjelper også med å analysere nettsteders aktivitet ved å måle antall besøkende på en side eller hvor mange brukere som har klikket på viktige deler av nettstedet.

Sosiale plugins. Dette nettstedet kan bruke sosiale plugins (for eksempel «lik»-knappen på Facebook) for at du enkelt skal kunne dele informasjon med andre. Når du besøker nettstedet vårt, kan operatøren av slike sosiale plugins lagre en informasjonskapsel på datamaskinen din. Dette gjør det mulig for operatøren å gjenkjenne personer som tidligere har besøkt nettstedet vårt. Hvis du tidligere har logget deg inn på tilknyttede sosiale medier (for eksempel Facebook) før du besøker nettstedet vårt, kan sosiale plugins gjøre at det sosiale nettstedet mottar informasjon om ditt besøk til bestemte sider på nettstedet vårt. Sosiale plugins kan innhente denne informasjonen fra alle brukere som har logget seg på sosiale nettverk, uavhengig av om de spesifikt anvender en slik plugin på nettstedene våre (for eksempel ved å klikke på «lik» eller «del»). Sosiale plugins kan også gjøre det mulig for sosiale medier å dele informasjon om dine aktiviteter på nettsidene våre med andre brukere av det sosiale nettstedet. For mer informasjon om hva som deles via en bestemt sosial plugin, anbefaler vi å lese personvernerklæringen til det aktuelle sosiale nettstedet.

Visse nettlesere og andre programmer kan brukes til å gi Roche informasjon om preferansene dine når det gjelder hvordan eller om Roche eller tredjeparter innhenter informasjon om aktivitetene dine på nett. Foreløpig anvender ikke Roche slik informasjon.
 

BRUK AV OPPLYSNINGER FOR MARKEDSFØRING

Vi vil ikke selge eller overføre Personopplysningene dine til ikke-tilknyttede enheter for direkte markedsføring, med mindre vi varsler deg om dette og får uttrykkelige samtykke fra deg. Vi bruker tredjeparts reklamebyråer for å annonsere på andre nettsteder. Disse selskapene vil kunne bruke opplysninger om dine besøk på dette og andre nettsteder for å måle annonsenes effekt, og for å reklamere for varer og tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan dette praktiseres og hvilke muligheter du har til å velge hvorvidt denne informasjonen kan brukes av disse selskapene, se Retningslinjene våre for informasjonskapsler.

Deling av informasjon / mottakere av Personopplysninger
 

MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan dele Personopplysningene dine med Roche sine tilknyttede selskaper i andre deler av verden. Roche sine tilknyttede selskaper vil bruke Personopplysningene dine for samme formål som oss. Det finnes en liste over Roche sine tilknyttede selskaper i den nåværende årsrapporten, som er tilgjengelig under investordelen på www.roche.com.

Vi kan også dele Personopplysningene dine med utenforstående tredjeparter, herunder databehandlerne våre, for følgende formål:

 • For å bidra til å gjennomføre Roche sine forretningstransaksjoner;
 • For å utføre teknisk vedlikehold av nettstedene våre og andre plattformer på nett;
 • For å legge til rette for fusjon, konsolidering, overføring av kontroll eller annen bedriftsmessig omorganisering som Roche tar del i, eller i henhold til en økonomisk prosedyre som Roche har forpliktet seg til;
 • For å svare på aktuelle forespørsler fra offentlig organer, eller der dette kreves av gjeldende lover, rettskjennelser eller forskrifter; og
 • Der det er nødvendig for bedriftsrevisjoner eller for å undersøke eller svare på en klage eller sikkerhetstrussel.
   

INTERNASJONAL OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Alle Personopplysninger du oppgir ved bruk av dette nettstedet kan overføres til eller lagres i en geografisk region som pålegger personvernforpliktelser som er ulike de i hjemlandet ditt. Dette betyr at Personopplysningene dine kan bli sendt til et land med mindre restriktiv personvernlovgivning enn i ditt land. Enhver slik overføring vil bli utført i samsvar med gjeldende lovgivning.

Dersom Personopplysningene dine omfattes av personvernforordningen: For overføring av opplysninger i Roche-konsernet gir avtaler som inneholder EUs standardavtalevilkår i henhold til Kommisjonens vedtak 2004/915/EF av 27. desember 2004 (2004/915/EF) og 5. februar 2010 (C (2010) 593) hensiktsmessige og egnede garantier for å sikre overholdelse av personvernforordningen. I tillegg til standardavtalevilkår kan Roche også benytte databehandlere som er sertifisert etter EU-USA Privacy Shield, som etablerer hensiktsmessige og egnede garantier for å sikre overholdelse av personvernforordningen i henhold til EU-kommisjonens vedtak av 12. juli 2016 (C (2016) 4176).
 

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Hvor lenge vi lagrer Personopplysningene dine vil variere avhengig av hvilket formål disse opplysningene ble innhentet og behandlet for. I de fleste tilfellene vil vi lagre opplysningene i tre (3) år etter siste interaksjon med deg. Vi kan imidlertid oppbevare opplysningene for en lengre periode dersom vi er pålagt dette ved lov. Rapporter vedrørende legemiddelovervåking lagres i minst 10 år etter tilbaketrekning av produktet i det landet der produktet sist ble markedsført.
 

INFORMASJON OM RETTIGHETENE DINE KNYTTET TIL PERSONOPPLYSNINGER

RETTIGHETENE DINE DERSOM PERSONOPPLYSNINGENE OMFATTES AV PERSONVERNFORORDNINGEN
 

Dersom Personopplysningene dine omfattes av personvernforordningen (det vil si hvis du er en person innenfor EØS-området), kan du ha visse ekstra rettigheter når det gjelder vår bruk og behandling av Personopplysningene dine.

Du har følgende rettigheter når det gjelder Personopplysningene dine:

 • Rett til å be om tilgang til Personopplysningene som Roche har om deg;
 • Rett til å korrigere eller rette unøyaktige eller ufullstendige Personopplysninger;
 • Rett til å be om en kopi av Personopplysningene dine i elektronisk format, slik at du kan overføre opplysningene til tredjeparter, eller be om at Roche overfører Personopplysningene dine til én eller flere tredjeparter;
 • Rett til å protestere mot behandling av Personopplysningene dine for markedsføring og andre formål;
 • Rett til sletting av Personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for formålene som de ble oppgitt for, samt rett til å begrense behandling av Personopplysningene dine for visse formål der sletting ikke er mulig.

For å utøve disse rettighetene kan du kontakte oss slik angitt ovenfor.

Vær oppmerksom på at sletting eller begrensning av behandling kun er mulig hvis og i den utstrekning behandlingen av Personopplysninger er basert på samtykke eller en legitim interesse. Når det gjelder databehandling som er basert på samtykke gjøres det oppmerksom på at du når som helst kan trekke tilbake samtykket ditt, men at slik tilbaketrekning av samtykke ikke påvirker lovligheten av behandling basert på samtykke før tilbaketrekningen. Ved anmodning om sletting kan vi beholde en kopi av Personopplysningene dine for føring av protokoller og for å unngå at vi legger inn Personopplysninger i systemene våre etter anmodningen.

Dersom du mener eller har inntrykk av at databehandlingen vår ikke er i overenstemmelse med personvernforordningen, har du rett til å klage til ansvarlig tilsynsmyndighet.

Rettighetene dine dersom personopplysningene omfattes av lovgivning i california
California Civil Code § 1798.83 gir innbyggere i California rett til å anmode om bestemt informasjon vedrørende vår utlevering av personlig informasjon til tredjeparter for direkte markedsføring. For å inngi slik anmodning benyttes kontaktinformasjonen angitt ovenfor.

Oppgi navn og adresse; du kan også oppgi e-postadressen din dersom du ønsker å motta svar per e-post. Vi vil ellers svare via post innen lovbestemt tid.

Informasjonssikkerhet
Roche og deres forretningspartnere treffer rimelige tiltak for at Personopplysninger som vi får tilgang til eller mottar via dette nettstedet beskyttes fra tap, misbruk, uautorisert tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse. Likevel gir Roche ingen garanti for sikkerheten til Personopplysningene dine og fraskriver seg, i den utstrekning det er tillatt ved lov, alt ansvar for skader forårsaket av tap, misbruk, uautorisert tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse. Vi anbefaler at du tar alle tilgjengelige forholdsregler for å beskytte Personopplysninger som du sender inn via dette nettstedet.

Oppdateringer til denne personvernerklæringen
Denne Personvernerklæringen kan bli revidert av oss fra tid til annen. Det vil bli opplyst om eventuelle endringer i Personvernerklæringen på denne siden. Roche anbefaler at du regelmessig leser gjennom denne Personvernerklæringen for å holde deg oppdatert på eventuelle endringer. Datoen for når denne erklæringen sist ble revidert er oppgitt øverst i erklæringen.

 

Retningslinjene våre for informasjonskapsler og andre sporingsteknologier

Oppdatert: 29 Januar 2019
 

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler sparer deg for bryet med å skrive inn visse typer informasjon ved registrering, hjelper med å gi informasjon som er relevant for deg og sporer hvilke deler av nettstedet som er mest populære. En informasjonskapsel er egentlig en fil som nettleseren vår, eller nettleseren til en av våre tredjepartspartnere, kan sende til datamaskinen din når du besøker ett av våre nettsteder. Denne filen lagres deretter på datamaskinen din.
 

Hvorfor benytter vi informasjonskapsler og andre sporingsteknologier?

Vi benytter informasjonskapsler og relaterte teknologier for følgende formål:

 • Når du har skrevet inn personlig informasjon i et skjema eller datafelt på nettstedet vårt, gjør informasjonskapsler det mulig for nettstedet å «huske» denne informasjonen, hvis du velger det.
 • Informasjonskapsler og andre passive teknologier for informasjoninnhenting gjør det mulig for oss å levere innhold som er skreddersydd dine interesser og preferanser, basert på den tidligere aktiviteten din på nettstedet.
 • Informasjonskapsler og andre passive teknologier for informasjoninnhenting gjør det mulig for oss å kompilere aggregert statistikk for bruk av nettstedet, analysere trender, og ellers administrere og forbedre nettstedet.
   

Hvilke typer personlig informasjon innhentes ved hjelp av informasjonskapsler?

Informasjonskapsler kan hente informasjon som identifiserer datamaskinen eller nettleseren din, i tillegg til informasjon om nettleserloggen din. Informasjonen vi får ved bruk av informasjonskapsler kan kombineres med andre personopplysninger om deg.
 

Hvilke typer informasjonskapsler og andre sporingsteknologier benytter vi?

Nettstedet vårt kan bruke følgende typer informasjonskapsler og sporingsteknologier, herunder:

 • Midlertidige informasjonskapsler. Midlertidige informasjonskapsler er midlertidige biter med informasjon som slettes når du lukker nettleseren eller på annen måte slår av datamaskinen din. Midlertidige informasjonskapsler brukes for eksempel til å forbedre navigering på nettstedene våre, hindre brukere fra å oppgi upassende informasjon (nettstedet kan for eksempel huske tidligere oppført alder og blokkere påfølgende endringer) og innhente aggregert statistisk informasjon.
 • Faste informasjonskapsler. Faste informasjonskapsler er mer permanente biter av informasjon som lagres på datamaskinens harddisk og forblir der, med mindre du sletter informasjonskapselen. Faste informasjonskapsler lagrer informasjon på datamaskinen din for en rekke formål, for eksempel for å hente bestemt informasjon som du tidligere har oppgitt (for eksempel påloggingsinformasjon), for å finne ut hvilke områder av nettstedet som er mest populære blant brukere og for å kontinuerlig tilpasse nettstedet etter dine preferanser.
 • Skjulte sporingsbilder Et skjult sporingsbilde er en del av en programvarekode på et nettsted eller i en e-postmelding som brukes til å spore viste sider eller åpnede meldinger. Skjulte sporingsbilder gir nettstedet serverinformasjon, slik som IP-adressen og nettlesertypen til brukerens datamaskin. Skjulte sporingsbilder kan finnes i reklame på internett som leder folk til nettstedet vårt, og til ulike sider på nettstedet vårt. Skjulte sporingsbilder gir oss informasjon om hvor mange ganger en side åpnes og hvilken informasjon som blir konsultert. Skjult sporingsbilder er også kjent som web beacon, internet tags, single-pixel GIFs, clear GIFs og invisible GIFs.
 • Verktøy for analyse. Nettstedene våre kan bruke tredjeparts analyseverktøy for å innhente informasjon via informasjonskapsler. Noen av de spesifikke verktøyene vi bruker inkluderer:
  • Adobe Analytics. Vi bruker Adobe Analytics på nettstedene våre, som innhenter informasjon via informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker at opplysningene dine brukes av disse informasjonskapslene, kan du bruke Adobe sitt opt-out-verktøy, tilgjengelig her: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html.
  • Google Analytics. Nettstedet vårt kan anvende enkelte Google Analytics-annonsefunksjoner, som innhenter informasjon via informasjonskapsler, inkludert remarketing med Google Analytics samt informasjon om demografi og interesser. Dersom du ikke ønsker at opplysningene dine brukes av disse informasjonskapslene, kan du bruke Google sitt opt-out-verktøy, tilgjengelig her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
  • Du finner mer informasjon om hvordan du velger bort målrettet annonsering nedenfor.
    

Hvordan reagerer nettstedet vårt på nettleserens «ikke spor»- signaler?

Visse nettlesere og andre programmer kan brukes til å gi Roche informasjon om preferansene dine når det gjelder hvordan eller om Roche eller tredjeparter innhenter informasjon om aktivitetene dine på nett. Foreløpig anvender ikke Roche slik informasjon.
 

Hvilke valg har du når det gjelder målrettet annonsering på tredjepartsnettsteder?

Digital Advertising Alliance (www.AboutAds.info/choices) og European Interactive Digital Advertising Alliance (www.youronlinechoices.com) driver nettsteder der forbrukere kan gå inn og velge å ikke motta nettbasert annonsering fra noen eller alle nettreklameselskapene som deltar i programmet.

I tillegg lar de fleste nettleserne deg endre innstillingene for nettleseren din slik at du varsles når du mottar en informasjonskapsel, og som gir deg et valg om du vil godta denne eller automatisk avvise alle informasjonskapsler. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner på nettstedet vårt som benytter informasjonskapsler kanskje ikke vil være tilgjengelige dersom du avviser alle informasjonskapsler. Se Personvernerklæringen vår for mer informasjon om din rett til tilgang, korrigering og sletting av Personopplysninger.