Webinar om rapportering av bivirkninger

I Roche har vi et team med dedikerte ansatte som arbeider med legemiddelsikkerheten for våre produkter. Teamet tilbyr opplæring i legemiddelovervåking for å gi helsepersonell bedre forståelse av deres rolle som meldepliktige.


Opplæringen består av følgende: 

  • Overordnet legemiddelovervåking etter markedsføringstillatelse
    – innblikk i hva som gjøres med bivirkningsrapportene og hvilke tiltak som utføres.
  • Hvordan rapportere bivirkninger og hvilke bivirkninger som skal rapporteres. 
  • Det er også mulig å gjennomgå opplæringsmateriell dersom man ønsker det. 
     

Se opptak av webinaret med vår sikkerhetsansvarlig, Kristian Vatne. I webinaret går han blant annet igjennom hva legemiddelovervåkning er og hvordan en bivirkning rapporteres inn.

 

 

M-NO-00000201