Spørsmål og svar om koronaviruset

Mange har spørsmål om koronaviruset. Vi i Roche har samlet en del av de spørsmålene vi har fått, og forsøker å gi så gode svar vi kan via denne siden. Vi oppfordrer alle til å være kritiske til det store volumet av informasjon som deles, spesielt i sosiale medier, akkurat nå.

Vår informasjon på denne siden er hentet fra våre egne fageksperter i Roche og fra Folkehelseinstituttet.

 

Kilder:

  1. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-koronavirus-coronavirus-2019-ncov
  2. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/fakta-om-covid-19-utbruddet/
  3. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/
  4. Medisinsk direktør i Roche Diagnostics, Thorbjørn Halvorsen
  5. https://diagnostics.roche.com/us/en/roche-blog/COVID-19-testing-what-you-need-to-know-about-test-accuracy.html

 

M-NO-00000022