Hva er demens?

M-NO-00000146

Hva er demens?

Demens er en paraplybetegnelse for en unaturlig rask reduksjon av kognitive funksjoner. Betegnelsene Alzheimers sykdom og demens brukes ofte om hverandre, men de er ikke det samme.

Ofte deler man demens inn i fire hovedgrupper:
Alzheimers sykdom, Vaskulær demens, Frontotemporal demens og Demens med Lewy-legemer.

Alzheimers sykdom

Mange tror at Alzheimer er en mild form for demens, men i realiteten er Alzheimer én av mange former for demens.

Sykdommen utvikler seg gjerne langsomt over mange år, og redusert hukommelse er det første symptomet hos de fleste pasientene. I tillegg er vanskeligheter med å finne de riktige ordene for hverdagslige gjenstander og humørsvingninger vanlige symptomer.

Etter hvert som sykdommen utvikler seg er rutinemessig glemsel av hendelser, navn og ansikter samt vanskeligheter med å forstå det som blir sagt vanlig. Personen som rammes gjennomgår også ofte personlighetsendringer, og kan synes å ikke bry seg om de rundt lenger.

Vaskulær demens

Vaskulær demens sykdom er en type demens der symptomene skyldes skader på blodkar i hjernen eller hjerneslag.

Denne formen for demens utgjør 10-20 prosent av alle tilfeller. Man kan se vaskulær demens hos eldre som ikke har fått tilfredsstillende behandling for høyt blodtrykk eller demens.

Vanligvis blir pasientene med vaskulær demens etterhvert dårligere, fordi de enten får flere hjerneslag, eller rammes av Alzheimers sykdom i tillegg.

Frontotemporal demens

Frontotemporal demens er en relativt sjelden årsak til demens, og opptrer ofte i tidligere alder enn for eksempel Alzheimers sykdom. Vanligvis ser man sykdommen hos personer i femti- til syttiårsalderen.

Denne formen for demens kjennetegnes ved at personen som rammes endrer atferd eller personlighet. Mens noen får en sosial ukritisk atferd kan andre bli passive og virke deprimerte. Etter hvert får man i tillegg hukommelsesproblemer og store språkvansker.

Demens med Lewy-legemer

Demens med Lewy-legemer har fått navnet sitt fra de unormale samlingene av proteiner, kjent som Lewy-legemer, som forekommer i hjernens nerveceller.

Sykdommen har mange likhetstrekk med Alzheimers sykdom, men regnes likevel som en egen sykdom fordi det er forskjellige proteiner, som rammer andre steder i hjernen enn det som er typisk ved Alzheimers sykdom.

Det er særlig tre typer symptomer som kjennetegner denne formen for demens: redusert hukommelse og andre intellektuelle problemer, perioder med synshallusinasjoner (mennesker, dyr og lignende som ikke fins) og stivhet i kroppen.

Halvparten eller flere av de som får demens med Lewy-legemer utvikler også tegn og symptomer på Parkinsons sykdom.

Forekomst av demens

Hvert tredje sekund utvikler en person i verden demens.

Den vanligste formen for demens er Alzheimers sykdom – en hjernesykdom som fører til skader og tap av hjerneceller. Sykdommen kjennetegnes av nedsatt hukommelse og språkferdigheter, samt endringer i humør og atferd. På verdensbasis har rundt 50 millioner mennesker demens, og tallet forventes å øke til mer enn 150 millioner innen 2050.

Alzheimers sykdom står for 60-80 prosent av alle tilfeller, og sykdommen regnes som en av vår tids største folkehelseutfordringer.

Referanser

Finn ut mer om dette

KontaktGlobaltlinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOm RocheLegemidlerDiagnostiske løsningerKarriereMediaPersonvernerklæringBrukervilkårRetningslinjer for sosiale medier