Samarbeid med pasientorganisasjoner

Vi ser en enorm verdi av samarbeid med disse aktørene, og Roche ønsker å bygge videre på deres unike perspektiver, kompetanse og erfaring. Samarbeidet med pasient- og brukergrupper gjør oss i stand til å forstå hvordan vi best kan innlemme pasientperspektivet i våre prosjekter for å nå vårt felles mål om å drive pasientomsorgen fremover.

Roche kan tilby faglig kompetanse, erfaring og kunnskap som kan være til nytte for pasientorganisasjonene, og vi samarbeider i økende grad på tvers av terapeutiske områder. Vårt hovedkontor samarbeider med pasientforeninger om for eksempel design av kliniske studier og legemiddelutvikling, slik at vi sikrer at pasientens stemme er sentral også der.

Her i Norge samarbeider vi bredt – om alt fra idé- og kunnskapsutveksling til utarbeidelse av sykdomsinformasjon. Vi har et stort fokus på å ta tak i problemstillinger som er utfordrende for pasientene. På vår side med informasjon til pasienter og pårørende kan du se noen eksempler på ulike samarbeidsprosjekter.

Nothing for patients without patients!

- pasientstemmen skal være tilstede i alt vi gjør

Høy etisk standard er kjernen i alt samarbeid vi gjør med pasient- og brukergrupper, slik det gjenspeiles iRoche-direktivet, sentrale prinsipper er: Integritet, uavhengighet, respekt, rettferdighet, åpenhet og gjensidig nytte.

I direktivet er pasienter bredt definert til å omfatte pasientorganisasjoner, pasientgrupper, pasientsamfunn, pasienteksperter, online pasientsamfunn, pårørende, omsorgspersoner og individuelle pasienter. Direktivet gjelder alle Roche-filialer og tredjeparter, f.eks. byråer, som jobber på vegne av Roche.

Vår bransjeorganisasjon Legemiddelindustriforeningen (LMI) har også satt opp tydelige retningslinjer for samarbeid som vi følger.

Åpenhet

For å sikre åpenhet offentliggjør Roche alt direkte eller indirekte samarbeid med pasientorganisasjoner som får finansiell eller ikke-finansiell støtte fra Roche. Oversikten oppdateres årlig og er tilgjengelig på roche.com

Integritet og åpenhet er kjernen i vår interaksjon med pasienter og pasientgrupper

Viktigheten av pasientorganisasjoner

Severin Schwan som er CEO i Roche forteller i denne videoen om hvorfor Roche synes det er viktig med samarbeid
Ta gjerne kontakt med oss!

Jobber du med et prosjekt som fremmer pasienters helse, eller har et forslag til noe vi bør ta tak i?

Vi vil gjerne høre fra deg!

Ved å sende inn skjema aksepterer du nettsidens personvernerklæring og brukervilkår

Roche er overbevist om at en åpen dialog og transparent informasjonsutveksling med pasient- og pasientgrupper er avgjørende for å bygge en bærekraftig helsetjeneste.

Finn ut mer om dette

Flere historier

Se alle historier