Samarbeid med pasientorganisasjoner

Roche har en stolt tradisjon med å samarbeide med pasientorganisasjoner. Samarbeidet mellom pasientorganisasjoner og Roche er basert på følgende felles verdier: integritet, uavhengighet, respekt, likeverd og åpenhet.

Pasientorganisasjoner representerer en viktig samarbeidspartner for Roche. Vårt mål er å hjelpe pasienter, forstå deres sykdom og hvordan det er å leve med en sykdom. Roche kan tilby kompetanse, erfaring og kunnskap som kan være av nytte for pasientorganisasjonene.

Retningslinjer for samarbeid

Roche har utarbeidet retningslinjer som er grunnlaget for alt samarbeid mellom firmaet og organisasjoner. I tillegg har LMI klare retningslinjer for denne type samarbeid.  Ut fra disse retningslinjene vet pasientorganisasjoner hva de kan forvente av Roche. Vårt mål er å bygge opp et solid partnerskap som er basert på felles verdiforståelse.

Åpenhet

For å sikre åpenhet offentliggjør Roche alt samarbeid med pasientorganisasjoner som får finansiell eller betydelige indirekte eller ikke-finansiell støtte fra Roche (ref. LMIs retningslinjer).

Oversikt over støtte til pasientorganisasjoner

Roche offentliggjør årlig en oversikt over pasientorganisasjoner som har mottatt støtte fra Roche. Denne oversikten kan sorteres på land og forretningsenhet:

Roche.com - oversikt over støtte til norske pasientorganisasjoner