Det nye koronaviruset og utbrudd av covid-19

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært det nye koronaviruset SARS-CoV-2 og den ledsagende covid-19-sykdommen som en internasjonal folkehelsekrise. Vi står i en alvorlig situasjon, som nå er kategorisert som en pandemi.


Vi vil uttrykke vår sympati med dem som har mistet noen som følge av viruset, samt pasienter som er rammet. Vi takker helsepersonell som jobber dag og natt for å håndtere situasjonen, og er takknemlige overfor alle som bidrar til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. 

Offentlige, private og alle andre aktører over hele verden må nå jobbe sammen for effektivt å kunne begrense smittespredningen og håndtere situasjonen. 

Som ledende innen diagnostikk er Roche opptatt av å tilby løsninger også i nødsituasjoner som utfordrer global helse. Vi er opptatt av å levere så mange tester som mulig innenfor forsyningsgrensene.
 

Daniel Malarek, administrerende direktør i Roche Diagnostics Norge, i møte med Christian Chramer i NHO og helse- og omsorgsminister Bent Høie vedrørende virusspredningen.

Siden smittsomme sykdommer utgjør et kjerneområde i vår farmasøytiske forskning og i det kliniske utviklingsprogrammet, støtter Roche også WHO og andre relevante aktører for å bidra med kompetanse og råd i den aktuelle situasjonen.

Roche samarbeider tett med helsemyndigheter i berørte land for å sikre at folk kan få tilgang til testing og nødvendige tjenester. Dette gjelder selvsagt også Norge. 

Vi har tillit til norske myndigheters håndtering av situasjonen. Mer informasjon om grepene som tas, samt anbefalinger til både befolkning og helsepersonell, er publisert av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.