Denne håndboken er skrevet til deg som har fått diagnosen idiopatisk lungefibrose (IPF) og dine pårørende.

Formålet med håndboken er å samle informasjon som kan være nyttig og som kan gi svar på mange av de spørsmålene som kan oppstå. Den inneholder også råd og inspirasjon til hvordan du kan leve godt med sykdommen.

Boken tar opp temaer som:

  • Hvordan stilles diagnosen IPF
  • Behandling av IPF
  • Å leve med IPF – IPF og kroppen, psykiske reaksjoner og livskvalitet
  • Den siste tiden, nettverk og støtte
  • Sosiale og økonomiske rettigheter

 

 

Håndboken er et tillegg til informasjonen du får fra din behandlende lege på sykehuset. Husk at du alltid er velkommen til å ta kontakt med din behandlende lege når du har spørsmål om sykdommen eller behandlingen.

Pasienthåndboken er fritt oversatt fra den danske «Håndbog om Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF) til patienter og pårørende» og er noe forenklet og tilpasset norske forhold. Dette arbeidet er utført i samarbeid med dr. Tone Sjåheim ved Oslo Universitetssykehus.

Boken bygger på faglige bidrag fra en fagredaksjon bestående av fire danske overleger som er spesialister innen idiopatisk lungefibrose; Elisabeth Bendstrup, Helle Dall Madsen, Jesper Rømhild Davidsen og Saher B. Shaker.

 

 

NO/IPF/1912/0003