November er den internasjonale lungekreftmåneden

Lungekreft er en av verdens vanligste kreftsykdommer, og i 2018 rammet sykdommen i alt rundt 2,1 millioner mennesker.

I Norge får rundt 3000 personer sykdommen hvert år. Lungekreft er den klart ledende årsaken til kreftdød blant både menn og kvinner. Årsaken til at så få overlever er at lungekreft ofte oppdages sent, og mange kan dermed kun tilbys lindrende behandling.

For dem som kan få en annen form for behandling er overlevelsen betydelig bedre. Å øke bevisstheten om symptomer er derfor svært viktig. Dersom du har eller har hatt lungekreft, eller er pårørende av lungekreftrammede, kan Lungekreftforeningen være til god hjelp for råd og støtte.

Hva er egentlig lungekreft?

Det er flere faktorer som kan føre til lungekreft. Ytre påvirkninger kan være årsaken. Når vi puster inn, trekker vi skadelige stoffer ned i lungene, og disse kan forårsake celleendringer. For å finne svaret på hva lungekreft egentlig er må vi kikke dypt inn i menneskekroppen.

Se video og lær mer om hva lungekreft egentlig er:

NO/TCNL/1910/0018a