Hvorfor lage en film om brystkreft og seksualitet?

Vi starter med noen nøkkeltall fra norske brystkreftpasienter:

• 2 av 3 brystkreftrammede har opplevd negative endringer i følelses- og seksuallivet.

• 7 av 10 har mindre lyst.

• 1 av 4 synes det er problematisk å snakke om de seksuelle utfordringene med partneren sin.

 

Denne filmen er laget i samarbeid mellom Brystkreftforeningen, sexologisk rådgiver og onkologisk sykepleier Randi Gjessing, professor emeritus Erik Wist og Roche.

NO/BREAST/1909/0006

 

Relatert innhold