Møt våre ansatte

Ellen Johanne Kleveland: Åpen søknad ga muligheter

Bakgrunn: Hovedfag i genetikk og PhD i molekylærbiologi fra Universitetet i Oslo

Bor: Oppsal, Oslo

Fritidsinteresser: Spiller klubbfotball for Koll og er mye sammen med familien

Ellen Johanne Kleveland har jobbet i Roche i snart to år. Hun jobber som Kundeansvarlig, noe som betyr at hun har ansvar for salg av Molekylære Systemer og reagenser hovedsakelig til norske sykehus.

- Før jeg begynte i Roche, jobbet jeg som produktsjef i et firma som jobbet som råvareleverandør mot store internasjonale diagnostikkselskaper. Roche var i kundegruppen, og jeg så hvor bra kontroll de hadde på prosesser – fra produktutvikling til ferdig diagnostisk produkt. Roche virket som et solid firma med spennende muligheter og kompetente folk. Jeg bestemte meg dermed for at jeg ønsket å jobbe for Roche i Norge.

Ellen Johanne Kleveland fikk jobb i Roche etter hun sendte inn en åpen søknad til HR avdelingen.

- Først sendte jeg inn en åpen søknad, om min interesse for å jobbe i firmaet. Erfaringer fra mange tilsier at åpne søknader kan bli liggende og ikke vurdert. Når jeg etter en tid ringte og viste interesse for en åpen stilling, ble jeg raskt innkalt til samtale. Da fikk jeg høre at min åpne søknad hadde blitt koblet sammen med interessen jeg hadde vist per telefon. Dette, samt hyggelig og profesjonell intervjuprosess, var en medvirkende faktor til at ansettelsesprosessen ble en fin opplevelse forteller Ellen Johanne Kleveland.

De siste to årene har vært en morsom læringsprosess for Ellen Johanne Kleveland, som ikke hadde erfaring fra det norske sykehusmarkedet før hun begynte i Roche. Bakgrunnen hennes innen molekylærbiologi har vært uvurderlig i kontakten med kunder.

- Det er givende å jobbe sammen med kundegrupper som har bred faglig kunnskap innen ulike laboratoriegrener og som krever mye av oss leverandører. Roche tar ansvar for produktutvikling og lansering av gode diagnostiske produkter. Men det diagnostiske produktet kommer først pasienten til gode ved bruk på et sykehuslaboratorie med gode rutiner, nok bemanning og flinke folk. - Nå forstår jeg hvor mye innsats som legges ned for at en pasient skal få en riktig diagnose, sier Ellen Johanne Kleveland. Hun synes det er spennende å daglig jobbe tett i team – med medarbeidere som motiverer, kunder som utfordrer og ledere som gir ansvar. 

Selv om Roche gjør det bra i markedet i dag, mener Ellen Johanne Kleveland at det er viktig å «henge med i timen», og forklarer hva hun mener med det;

- Roche er et firma i vekst, men må som alle andre aktører følge med i et marked i stor endring. Evnen til å tilpasse seg endringer driver diagnostikken fremover og skjerper alle som jobber i bransjen. Dette er viktig mener Ellen Johanne Kleveland, som ser lyst på fremtiden i Roche.

«Nå forstår jeg hvor mye innsats som legges ned for at en pasient skal få en riktig diagnose»

 

Morten Mevaag: Ny leder

Bakgrunn: Master i klinisk farmasi 

Bor: Oslo

Familie: Gift og snart far

Fritidsinteresser: Trening stort sett i form av løping og styrketrening, venner og familie.

Morten Mevaag er leder for avdelingen for legemiddelovervåking og medisinsk informasjon, som innebærer blant annet at han er ansvarlig for bivirkningsrapportering og besvarelse av medisinske forespørsler hos Roche Norge.

- Jeg ble ansatt i Roche i starten av 2015, og som farmasøyt med bakgrunn fra apotek og sykehus hadde jeg på det tidspunktet liten innsikt i hva hverdagen i et farmasøytisk selskap faktisk besto av. Jeg kjente til Roche fra før, og et av trekkplastrene for meg var at Roche var et selskap med en spennende legemiddelportefølje og en innovativ pipeline som igjen betyr en stabil arbeidsplass med faglige utfordringer. 

Morten nevner at han raskt så fordelene med å jobbe i et slikt innovativt og dynamisk miljø, hvor det fokuseres på utvikling av mennesker.

- Mine nye kolleger var svært villige til å dele erfaringer, å bygge hverandre opp, delegere ansvar, samt at vi i tillegg feiret våre feil så vel som våre seire. Dette er med å bygge en kultur som skaper et godt arbeidsmiljø, trygghet hvor folk kan være seg selv og hvor vi jobber for vårt felles mål om å hjelpe pasienter. Vi har et medarbeiderskapt «statement» på veggen som jeg synes resonnerer godt med arbeidsplassen vår: «A place for everyone. Be yourself.» 

To år inn i sin daværende stilling fikk Morten mulighet til å ta over som leder av avdeling for legemiddelovervåking og medisinsk informasjon. Han nevner at dette har vært et stort sprang i hans arbeidskarriere så vel som i hans egenutvikling.

- Det har vært utrolig spennende å få mulighet til å få lederansvar, samt å utvikle seg i et internasjonalt miljø, hvor hver dag byr på nye utfordringer. På sikt kan dette videre gi muligheter for å jobbe i regionale eller globale stillinger.

 

Candice Lo: Roche internasjonal utveksling

It’s always been a dream and career aspiration of Candice’s to work abroad. What a delight it was to find herself in Oslo, Norway during the fall of 2016!  

Originally based in South San Francisco at Genentech, Candice has been with the Channel Operations team within Managed Care Customer Operations (MCCO) for the past two years. Prior to beginning her rotation in the Market Access team at Roche Norway, Candice’s experience was focused on distribution operations, channel communications, and launch strategy and execution. 

Through some research on the Roche Pharma Careers Portal, she discovered this opportunity to work with the Market Access Team in Norway. Her three-month rotation focused on helping shape the dynamic Norwegian access environment, with exposure to HTA submissions, pricing and tendering, and public affairs. Candice’s primary project was to compile resources to highlight the delays experienced by Roche Norway in funding and reimbursement compared to other EU countries. She also served as the Assistant Project Manager for the cross-affiliate Environmental Shaping Plan, a business critical initiative to improve willingness to pay, shape tender processes, and implement innovative pricing. This rotation aligned with Candice’s goals to build global experience, understand the regulatory and access environment of emerging markets and gain direct experience at a Roche affiliate and EU site. 

This valuable experience will stay with her for life, both from a professional and personal perspective. Moving halfway across the globe from San Francisco to a Nordic country was no small feat. But after the initial shock of how cold and dark Oslo was in the fall, she had a fantastic time immersing in Norwegian culture. One thing she appreciated most was everyone’s respect and passion for the outdoors, which is well warranted given the spectacular natural beauty of the country. Candice kept busy on weekends, trying to take in as much of the fjords and mountains as she could, from hiking Prekestolen to chasing the Northern lights in Tromsø. The rotation flew by and her only wish was that the rotation could have been extended beyond three months!