Hvorfor jobbe i Roche?

I Norge er vi omtrent 150 ansatte ved vårt hovedkontor på Bryn i Oslo. Vi er opptatt av arbeidet vårt hvor vi daglig bidrar til en bedre hverdag for norske pasienter. Vårt verdigrunnlag er entusiasme, mot og integritet. 

Vi er representert med mange forskjellige kulturer og mennesker i våre moderne lokaler. Som en del av den globale Roche-familien er vi opptatt av å samarbeide tett og skape et inspirerende miljø der hver enkelt sitt bidrag til strategi og måloppnåelse anerkjennes.

Vi ønsker at våre ansatte skal bli inspirert av kolleger og arbeidsoppgaver. Mangfoldet blant våre ansatte er av stor verdi for oss. Vi er inkluderende og oppmuntrer til  å utfordre det etablerte, samt å dra nytte av de ulikhetene som vårt mangfold gir. Vi vet også at hver medarbeider fortjener en god leder som utvikler sine ansatte ved å anerkjenne og oppmuntre til selvstendighet, åpenhet, samt faglig og personlig utvikling. 

Engasjerte og dedikerte medarbeidere er avgjørende for vår suksess. Derfor ønsker vi at det å arbeide i Roche oppleves givende. Vi vet det er mange faktorer som spiller inn og påvirker medarbeideres engasjement. Vi arbeider derfor kontinuerlig sammen om å iverksette tiltak ut i fra funnene i våre medarbeiderundersøkelser.

Noe av det vi tilbyr våre ansatte: 

Lønn og goder

Roche tilbyr konkurransedyktige og markedsriktige betingelser med grunnlag i individuell avlønning, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt fleksibel arbeidstid. Vi ønsker å belønne kompetanse, resultater og personlig innsats. I tillegg legger vi vekt på å motivere ledere og medarbeidere til å nå felles mål.

• Vi har fleksibel arbeidstid (kjernetid kl. 0900-1500) og fem ukers ferie, i tillegg til fri i romjulen 

• Individuell bonusordning med utgangspunkt i individuell måloppnåelse og fimaets resultater

• Vår pensjonsordning, som er en innskuddsordning, sikrer våre medarbeidere et tillegg til folketrygden når man går av med pensjon eller blir arbeidsufør

• Vår personalforsikring er svært gunstig og gir forsikringsutbetaling ved uførhet og død, som følge av ulykker eller sykdom, både i arbeid og fritid

• Våre ansatte er også dekket av helse- og reiseforsikring

• Som fast ansatt er det mulig å kjøpe Roche-aksjer med rabattert pris

• Gode muligheter for karriere og personlig utvikling, både i Norge og i utlandet

 

Velferdsordninger

• Mulighet for velferdspermisjoner

• Utvidede økonomiske rettigheter ved sykdom og barselpermisjon

• Støtte til egentrening

• Sosiale arrangementer

• Nye og moderne lokaler sentralt på Bryn