Verdens Kreftdag 2021

Nesten alle har blitt berørt av kreft på en eller annen måte. Enten det er fordi en venn eller et familiemedlem har blitt diagnostisert, eller fordi man selv er pasient og lever med sykdommen. Mens betegnelsen «kreft» er ganske universell, er sykdommen i seg selv som et fingeravtrykk: like unik som individene som får diagnosen.

Verdens kreftdag markeres hvert år den 4.februar. Markeringen ble startet av den internasjonale kreftunionen med formål om å styrke den globale kampen mot kreft. Forebygging, presis diagnostisering, tidlig behandling og livskvalitet for kreftpasienter er viktige temaer. Kreft er den vanligste dødsårsaken globalt, og hvert år dør nesten 9,6 millioner mennesker av kreft i verden.

I forbindelse med Verdens kreftdag 2021 utfordrer den største og eldste internasjonale kreftorganisasjonen, Union for International Cancer Control (UICC), deg til å forplikte deg til og gjøre en forskjell gjennom å ta en av fem utfordringer:

 

 1. Jeg vil fokusere på helsen min:
  Daglige utfordringer vil fokusere på å få deg til å bevege deg mer, spise godt og leve mer gjennomtenkt.
 2. Jeg vil støtte noen jeg kjenner med kreft:
  Daglig inspirasjon til enkle og meningsfulle handlinger for å bringe omsorg og oppmerksomhet til en kreftpasient.
 3. Jeg vil snakke om kreft:
  Daglig opplæring for å øke selvtilliten din til å snakke om kreft, og arbeide for å bedre livskvaliteten til pasienter og pårørende som er rammet av kreft.
 4. Jeg vil bli informert om kreft:
  Daglige leksjoner for å hjelpe deg med å lære mer om kreft og hvordan sykdommen påvirker pasienter, samfunnet vårt og verden.
 5. Jeg vil hjelpe til med å eliminere livmorhalskreft:
  Daglig veiledning som lærer deg mer om den globale strategien for eliminering av livmorhalskreft.

 

Lær mer og bli med på utfordringene her

 

I år er det viktigere enn noen gang å sette fokus på tidlig og presis diagnostisering av kreft.

Da Covid-19-pandemien rammet verden i 2020 førte det nemlig til at færre norske pasienter fikk en kreftdiagnose. Sykehusene rapporterte om 1200 færre nye kreftpasienter fra mars til august i 2020. Kreftregisteret tror ikke nedgangen skyldes at det har blitt mindre kreftsykdom i den norske befolkningen, men at folk har vært mer tilbakeholdne med å oppsøke lege under pandemien.

Frykten er at det vil gi seg utslag i flere med langtkommet kreft.

 

 

Kreft i Norge

Tall fra Kreftregisteret viser at det i 2019 ble registrert 34.979 nye krefttilfeller i Norge. Kreftdødeligheten er på vei ned, og overlevelsen øker: I dag overlever nærmere tre av fire sin kreftsykdom i fem år eller mer. Det at flere blir friske av kreft og at de som har kreft lever lengre med sin sykdom betyr at antallet "kreftoverlevere" har økt kraftig. Ved utgangen av 2019 var det 294.855 menn og kvinner i Norge som har hatt kreft eller som lever med sin kreftsykdom.

Hyppigst forekommende kreftformer (antall nye tilfeller) i 2019:

Prostatakreft: 4877

Brystkreft: 3753*

Lungekreft: 3320

Tykktarmskreft: 2979

Hudkreft, ikke-melanom: 2741

Kilde: https://www.kreftregisteret.no/Temasider/om-kreft/