November er den internasjonale lungekreftmåneden

Lungekreft er den nest vanligste kreftformen blant både kvinner og menn i Norge. Sykdommen er ofte langtkommen på diagnosetidspunktet. Økt kunnskap om symptomer på lungekreft kan bidra til at sykdommen oppdages tidlig, noe som har stor betydning for overlevelsen.

Dersom du har hatt eller har lungekreft, eller er pårørende til noen med lungekreft kan Lungekreftforeningen være til god hjelp for økt kunnskap, råd og støtte.

De siste årene har det vært en stor utvikling av nye behandlingsalternativer ved lungekreft hvor behandlingen blir stadig mer persontilpasset. Dette gir håp for pasienter som er rammet av denne sykdommen.

 

Hva er egentlig lungekreft?

Se video og lær mer om hva lungekreft egentlig er:

Referanser:

Lungekreftforeningen.no

 

M-NO-00000195