Bekjemp IPF - Fight IPF

Over1,000,000

mennesker i verden lever med IPF i dag 1

Videoserie

Fightipf.com finner du blant annet videoserie hvor pasienter og deres kjære deler sine personlige historier rundt IPF. Her kan du også lære mer om diagnosen, IPF-behandling og hvordan håndtere sykdommen i hverdagen.

Ressursside

På ressurssiden finner man praktiske verktøy som kan hjelpe og støtte pasienter, venner og familie med å forstå IPF og de alternativer som finnes for å bekjempe sykdommen. Det er også informasjon om IPF, en guide for å diskutere tilstanden med en spesialist, ulike behandlingsmuligheter og en spørsmål og svar seksjon.

Video med spesialister

Dr Toby Maher og andre ledende IPF-spesialister presenterer oppdaterte råd.
Videoene har generell informasjon om IPF, tips til leve med tilstanden, alternativer for å håndtere symptomer, og måter å redusere progresjon av sykdommen på.

Støtte for pårørende

Her får man et innblikk i hverdagen til pårørende som pleier og lever med en IPF pasient. Det finnes også her enkle tips og praktiske råd til omsorgspersoner.

Fight IPF
  • Over 1 million mennesker i hele verden er berørt av Idiopatisk lungefibrose (IPF) og for enkelte kan hvert åndedrag kjennes ut som en kamp. 1

  • IPF er en progressiv og uforutsigbar sykdom, og prognosen er dårligere enn mange kreftformer. 2

  • Pasienter med diagnosen IPF kan føle seg isolerte og noen er i en situasjon hvor de trenger støtte. Flere opplever også at det mangler korrekt og pålitelig informasjon om sykdommen eller behandlingsmuligheter. 3

Referanser:

  1. Nalysnyk L, Cid-Ruzafa J, Rotella P et al. Incidence and prevalence of idiopathic pulmonary fibrosis; review of the literature. Eur Repir Rev 2012; 21: 126, 355-361

  2. Du Bois et al. An earlier and more confident diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. Eur Respir Rev 2012; 21: 124, 141-146

  3. Fisher J, O'Connor D, Flexman A et al. Accuracy and Reliability of Internet Resources for Information on Idiopathic Pulmonary Fibrosis. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2016, Volume 194 Number 2

Roche har laget en internasjonal nettside for å støtte IPF-pasienter og deres pårørende, Fightipf.com

Nettsiden er på engelsk og her finner du omfattende informasjon, videoer og fakta om sykdommen. Nedenfor er det en kort oversikt av innholdet.

Finn ut mer om dette