Om oss

Om oss

Roche er et av verdens ledende firmaer innen legemidler og diagnostikk.

Roche ble grunnlagt i 1896 av Fritz Hoffmann La-Roche og fremstår i dag som et solid børsnotert firma hvor etterkommerne fremdeles har aksjemajoritet. Hvert år blir ca 20% av den samlede omsetning reinvestert i forskning og utvikling av nye produkter.

Roche er et av verdens ledende innovative selskap innen forskningsfokusert helse, med hovedkontor i Basel, Sveits. Vi har kombinerte satsningsområder med farmasøytiske og diagnostiske produkter, og er verdens største bioteknologifirma med differensierte medikamenter innen onkologi, virologi, inflammasjon, metabolisme og sykdommer i sentralnervesystemet. Roche er også nummer én på verdensmarkedet innen in-vitro diagnostikk, vevsbasert kreftdiagnostikk og en pionér innen diabetesbehandling. Roche sin strategi for Pasienttilpasset behandling tar sikte på å ha tilgjengelig medikamenter og diagnostikk som muliggjør synlige forbedringer innen menneskers helse og livskvalitet og overlevelse for pasienter.

Roche har to avdelinger i Norge, en som har legemidler (Roche Norge AS) og en som har diagnostisk utstyr (Roche Diagnostics Norge AS).

Roche Diagnostics er et av verdens ledende selskaper innen in-vitro diagnostikk, medisinsk og bioteknologisk forskning og PCR-baserte tester. Vi leverer helautomatiske analysesystemer for små og store laboratorier, samt har utstyr til pasientnær testing og apparater som gir diabetikere muligheten til å teste sitt eget blodsukkernivå. Mer om våre produkter til forskning. I Norge forholder vi oss til Lab Norge (tidligere Norske Laboratorieleverandørers Forening, NLF) sine retningslinjer, vennligst se NLF sine etiske retningslinjer og Medtek Norge (Tidligere LFH) sine samarbeidsavtaler, Helse Sør Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord.

Roche Norge AS jobber med salg og markedsføring av legemidler. Roche satser på medisiner innenfor Kreft, Leddgikt og Virologi (Hepatitt og Influensa). Det er med fokus på innovasjon og effektivitet Roche har findyrket sine evner til å utvikle nye medikamenter og oppnådd en ledende markedposisjon innen de viktige terapeutiske områdene virologi, onkologi, anemi, transplantasjon og revmatisme.

I Norge er vi totalt 145 ansatte som arbeider med salg og markedsføring. På verdensbasis har Roche 91 700 ansatte.

Besøk www.roche.com for mer informasjon eller kontakt oss her