Legemidler

Leddgiktsamtalen

Den gode samtalen med legen starter hjemme

Leddgikten din er unik. Smertene og hvordan du reagerer på behandlingen er forskjellig fra andre. Behandlingen må derfor tilpasses deg. Gjennom den jevnlige samtalen med legen - leddgikt-samtalen - kan behandlingen tilpasses. På Leddgiktsamtalen.no får vite vad du kan gjløre for å hjelpe legen med å finne den riktige behandlingen til deg.

 

Leddgiktsamtalen

Leddgikt-samtalen er legens viktigste verktøy

  • De aller fleste leddgikt-pasienter har en regelmessig timeavtale/konsultasjon med revmatologen sin - den såkalt leddgikt-samtalen.
  • Det er denne samtalen, og det som kommer frem her, som er avgjørende for at legen best mulig skal tilpasse behandlingen til din unike situasjon.
  • Forebereder du deg til denne samtalen, vil legen få bedre forståelse for hvordan du har det.
    Dette er grunnen til at den gode leddgikt-samtalen starter med gode forberedelser hjemme hos deg selv.
     

 

 

 

NO/RA/1706/0005