Forskning

Forskning

Pasienttilpasset behandling 

Å skreddersy behandling til hver enkelt pasient er et ambisiøst mål, også kalt Personalised Healthcare. I dag er er kunnskap om molekylærbiologi og ny teknologi tilgjengelig, slik at man bedre kan tilpasse behandlingen av pasientene. Det er likevel en kompleks og tidkrevende prosess å finne diagnostiske markører (Biomarkører) og utvikle nye medisiner. Forskning og utvikling i Roche, har Pasienttilpasset behandling som del av sin strategi.

 

Diagnose og terapi på felles plattform

Roche står i en unik posisjon med tanke på verdiskapning for pasienter og helsesystemet. Dette sett i forhold til ekspertisen i molekylærbiologi både for diagnostiske løsninger og farmasi.

Med Roche sitt engasjement for pasienttilpasset behandling, har det blitt etablert integrerte team som bruker ny vitenskapelig innsikt og teknologi for å utvikle nye medikamenter og diagnostiske tester.

Dette vil hjelpe oss:

  • til å bedre forståelsen av kompleksiteten og heterogeniteten av sykdommer på et molekylært nivå
  • i søken etter biomarkører som vil hjelpe med å identifisere medikamentspesifikke mål og optimalisere valg av medikament.
  • til identifisering og bruk av biomarkører for å karakterisere eller sortere pasientgrupper til klinisk prøving
  • til identifisering av pasienter som vil ha nytte av behandlingen

Ny forskning, utviklingsstrukturer og prosesser

For å sikre at fordelene av pasienttilpasset behandling utnyttes optimalt, må Roche ha en stor fleksibilitet i forhold til utvikling av diagnostiske tester i forskning, samt utvikling av egnede diagnostiske plattformer og teknologier.

Roche har foretatt strategiske oppkjøp som vil komplettere teknologi internt i Roche for å videreutvikle pasienttilpasset oppfølging. Eksempler på slike firma er:

NimbleGen (high-density DNA microarrays)

Ventana (tissue based diagnostics)

Genentech

Chugai