Forskning

Samarbeid med helsepersonell og helseorganisasjoner

Et langvarig samarbeid mellom Roche og helsepersonell/ helseorganisasjoner har ført til mange viktige forbedringer for pasienter. Vi vil også i fremtiden jobbe sammen med en rekke interessenter for å fortsette utviklingen av medisiner og diagnostikk innenfor områder med udekkede medisinske behov.

Roche er et innovasjonsdrevet biotech firma hvis målsetning er å forske, utvikle og produsere nye medisiner og diagnostiske tester som hjelper pasienter til  et bedre og lengre liv.  Roche samarbeider tett med helseorganisasjoner og helsepersonell som har erfaring, kunnskap og innsikt som utfyller våre egne forskere.

Dette samarbeidet er essensielt fordi det:

  • Hjelper oss å lære om behandling av ulike sykdommer og innenfor hvilke områder det er behov for forbedret behandling.
  • Støtter vår vurdering av en potensiell ny behandling, målrettet for et spesifikt sykdoms område og utvikler forsknings programmer som adresserer de kliniske behov.
  • Gjør oss i stand til å se hvor våre medisiner passer inn i behandlingsforløpet, og å forstå hvilken informasjon klinikere behøver for å kunne identifisere den riktige behandlingen for hver pasient
  • Hjelper legene med å sikre at deres ferdigheter og kunnskap forblir oppdatert ved at Roche bidrar med viktig kunnskapsformidling rundt virkningsmekanismer og bivirkninger for våre medisiner

Vi tror at vi oppnår mer når vi jobber sammen og er stolte over at vårt samarbeid med helseorganisasjoner og helsepersonell har levert så mange viktige fremskritt for pasienter.

 

Informasjon om EFPIA Disclosure Code

Den European Federation Pharmaceutical Industry Association (EFPIA) Code er et regelverk som krever at alle medlemsfirmaer, som Roche, må offentliggjøre detaljer om verdioverføringer, f.eks. utbetalinger, som er gjort til helsepersonell og helseorganisasjoner.

Det enkelte firmaets rapport som offentliggjøres vil gi en oversikt over de totale verdioverføringer som er gjort til helsepersonell og helseorganisasjoner samt gi informasjon om hvilken form for samarbeide som har funnet sted. Offentliggjøringen av verdioverføringer dirkete til helsepersonell gjøres kun dersom samtykke er gitt av personen. Vennligst se vårt metodenotat Hvordan Roche implementerer EFPIA Disclosure Code for mer informasjon om metoden som er anvendt.  

Roche Norges første EFPIA Disclosure Code rapport ble publisert 30. juni 2016 og refererer til verdioverføringer som ble gjort i 2015. Mer informasjon om EFPIA Disclosure Code og det nasjonale regleverket finnes på linkene til høyre.

 

Verdioverføringer fra Roche til norsk helsepersonell og norske helseorganisasjoner i 2015

Roche støtter fullt ut tiltak som blir gjort for sikre at forholdet mellom farmasøytisk industri og helseorganisasjoner/helsepersonell blir bedre forstått av pasienter, media og andre interessenter.

Helsepersonell og forskningsbaserte firmaer, som Roche, samarbeider for å utvikle forståelsen av forskjellige sykdommer og for å fremme utvikling og produksjon av nye medisiner til pasienter med udekkede medisinske behov.

Enhver profesjonell gruppe som tilbyr en tjeneste i form av tid og ekspertise har krav på å bli kompensert for dette, så også helseorganisasjoner og helsepersonell.

Roche er seg bevisst at det kan være potensielle interessekonflikter på begge sider. Vi støtter derfor tiltak som sikrer at verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner blir offentliggjort.

Roche Norge`s EFPIA Disclosure Code rapport gir detaljer om verdioverføringer fra Roche til helsepersonell og helseorganisasjoner i Norge i 2015. Informasjonen er formatert for å møte kravene til EFPIA Disclosure Code.

Informasjon om EFPIA regelverket, metoden som Roche har anvendt og en kopi av Roche sin egenerklæring kan sees på linkene til høyre.

 

DISCLAIMER

Offentliggjøringen av verdioverføringer har som mål å rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som Roche samhandler med, i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregleverk og i samsvar med norsk lov, herunder personopplysningsloven. Individuelle mottakere av verdioverføringer som er inkludert i rapporten har gitt sitt samtykke til Roche før offentliggjøring av personopplysningene.

Dette samtykket innebærer ikke tillatelse for andre som finner informasjon via vår webside, eller via annen nasjonal plattform, til å foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For å få en god forståelse av informasjonen som publiseres anbefaler vi å lese metodenotatet som beskriver formål og innhold av de rapporterte verdioverføringene.