Urisys 1100

urisys

Produktnummer
03617548001

 

 

 

 

 

 

Instrument for semikvantitativ avlesning av urinteststrimlene Combur 10 M, Combur 5 og Combur 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbruksmateriell

Urinteststrimler til Urisys 1100 og visuell avlesning              

Combur 10 M 
Produktnummer 11379208077
Urinteststrimmel for semikvantitativ bestemmelse av glu, pro, ery, leu, nit, ket, pH, bili, urobili og sp.vekt. Avlesning visuelt eller på Urisys 1100. 

Control-Test M 
Produktnummer 11379194263
Kalibreringsstrimmel for Urisys 1100. Brukes kun i kombinasjon med Combur 10 M.

Combur 5-Test 
Produktnummer 11893467255 
Urinteststrimmel for semikvantitativ bestemmelse av glu, pro, ery, leu, nit. Avlesning visuelt eller på Urisys 1100. 
 

Combur 7-Test 
Produktnummer 11008552191
Urinteststrimmel for semikvantitativ bestemmelse av glu, pro, ery, leu, nit, ket, pH. Avlesning visuelt eller på Urisys 1100. 

 

Andre urinteststrimler til visuell avlesning

Combur 3-Test
Produktnummer 11896814191
Urinteststrimmel for semikvantitativ bestemmelse av glu, pro, pH. Visuell avlesning. 

Combur 3-Test E
Produktnummer 11896857191
Urinteststrimmel for semikvantitativ bestemmelse av glu, pro, ery. Visuell avlesning.
 
Micral-Test 
Produktnummer 11544039170
Urinteststrimmel for semikvantitativ bestemmelse av mikroalbumin (opp til 100 mg/L). Visuell avlesning. 
 
 
 

Urinkontroller

KOVA Liqua-Trol Level 1+2
Produktnummer 04165365001
Kvalitetskontroll til urinteststrimler. Ferdig oppløst i dryppeflasker.

 

Sikkerhetsdatablad og pakningsvedlegg

Kopier inn produktnummeret, gå inn på siden vår for sikkerhetsdatablad og pakningsvedlegg 
(se Metodeark) og søk opp ved hjelp av fullt produktnummer. Det er kun sikkerhetsdatablad tilgjengelig for forbruksmateriell, ikke på apparatet.