CoaguChek Pro ll

accu chek

                            Produktnummer
                            07210841190

 

 

Nytt CoaguChek-instrument til analyse av PT-INR og aPTT.

- samme veldokumenterte CoaguChek-kvalitet
- nye muligheter
- erstatter CoaguChek XS Plus og XS Pro

 

 

 

 

 

 

 

Forbruksmateriell

Teststrimler

CoaguChek PT-test
Produktnummer 06688721170
Teststrimler til bruk sammen med CoaguChek Pro ll

CoaguChek PT-kontroll
Produktnummer 06679684190
Kvalitetskontroll for PT-test på CoaguChek Pro ll

CoaguChek aPTT-test
Produktnummer 06882382170
Teststrimler til bruk sammen med CoaguChek Pro ll

CoaguChek aPTT-kontroll
Produktnummer 06882692190
Kvalitetskontroll for PT-test på CoaguChek Pro ll

 

 

Sikkerhetsdatablad og pakningsvedlegg

Kopier inn produktnummeret, gå inn på siden vår for sikkerhetsdatablad og pakningsvedlegg 
(se Metodeark) og søk opp ved hjelp av fullt produktnummer. Det er kun sikkerhetsdatablad tilgjengelig for forbruksmateriell, ikke på apparatet.