Accutrend Plus

accp

Produktnummer
05050499016

 

 

 

Håndholdt instrument til måling av kolesterol, triglyserider og laktat i fullblod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbruksmateriell

Accutrend Cholesterol
Produktnummer 11418262370
Kolesterolstrimler til bruk sammen med Accutrend Plus-instrumentet

Accutrend TG
Produktnummer 11538144053
Triglyseridstrimler til bruk sammen med Accutrend Plus-instrumentet

Accutrend Lactate
Produktnummer 03012654370
Laktatstrimler til bruk sammen med Accutrend Plus-instrumentet

Accutrend Control Cholesterol
Produktnummer 11418289190
Kvalitetskontroll for Accutrend Plus og Accutrend kolesterolstrimler

Accutrend Control TG
Produktnummer 11538152190
Kvalitetskontroll for Accutrend Plus og Accutrend triglyseridstrimler

Accutrend Control Lactate
Produktnummer 11447335190
Kvalitetskontroll for Accutrend Plus og Accutrend laktatstrimler

 

Sikkerhetsdatablad og pakningsvedlegg

Kopier inn produktnummeret, gå inn på siden vår for sikkerhetsdatablad og pakningsvedlegg 
(se Metodeark) og søk opp ved hjelp av fullt produktnummer. Det er kun sikkerhetsdatablad tilgjengelig for forbruksmateriell, ikke på apparatet.