Sikkerhetsdatablad/HMS Datablad

c8000bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhetsdatablad fra Roche Diagnostics Norge AS kan du finne på denne linken. Søk gjøres per produktnummer, med 11 siffer.

Hvert døgn lastes det opp nye sikkerhetsdatablad fra Roche Diagnostics hovedkontor i Tyskland, og databladene som lastes opp er for solgte produkter i Norge de siste 4 år. Roche Diagnostics følger bestemmelsene fra Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH). Lokale administrative bestemmelser og aktuelle EU direktiver blir fanget opp i Roche sitt europeiske kontor for dette i Tyskland slik at oppdateringer i sikkerhetsdatablad kan skje.

Om du ikke finner sikkerhetsdatabladet du søker på norsk send en forespørsel på mail til norway.customer_support@roche.com.

Mange av våre kunder bruker ECOonline sin løsning for Stoffkartotek. Derfor får vi i samarbeid med ECOonline lastet inn data for sikkerhetsdatabladene inn til ECOonline i forbindelse med våre egne oppdateringer, hvert kvartal. Ved brukerspørsmål i forhold til ECOonline sine løsninger ta kontakt med www.ecoonline.no