Roche Diagnostics Norge AS

reagens2 portrait

Roche Diagnostics er et av verdens ledende selskaper innen in vitro diagnostikk, medisinsk og bioteknologisk forskning og PCR-baserte tester. Vi leverer helautomatiske analysesystemer for små og store laboratorier, samt utstyr til pasientnær testing og apparater som gir diabetikere muligheten til å teste sitt eget blodsukkernivå.
Roche er et av verdens mest forsknings-intensive selskaper innen legemidler og diagnostikk.

Roche Diagnostics Norge AS er et heleid datterselskap av Roche Holding AG i Sveits.

Vår visjon:
Vi tar ansvar for økt livskvalitet
- Roche skal fremme utvikling og kvalitet,
                                           i et miljø hvor alle skal føle seg verdsatt