Pressemeldinger

Kreftbehandling

Roche er ledende innen forskning og utvikling av kreftmedisiner. Vi har bidratt med å videreutvikle målrettede medikamenter basert på celle- og molekylærbiologisk forskning. Flere biologiske legemidler er de siste årene gjort tilgjengelig for norske kreftpasienter.

Leddgiktsbehandling

Roche forsker på medisiner for behandling av revmatisk sykdom, og utvikler stadig nye medisiner mot disse sykdommene. Fremskritt innenfor celle- og molekylærbiologisk forskning har ført til utvikling av nye måter å behandle bl.a. leddgikt på, med såkalte biologiske medikamenter.

Diagnostikk og forskning

Roche Diagnostics er et av verdens ledende selskaper innen in vitro diagnostikk, medisinsk og bioteknologisk forskning og PCR-baserte tester. Vi leverer helautomatiske analysesystemer for små og store laboratorier, samt utstyr til pasientnær testing og apparater som gir diabetikere muligheten til å teste sitt eget blodsukkernivå. Les mer

Legemidler

Informasjon om våre legemidler
Kun for helsepersonellVåre nettsteder

Cobas-produkter:
Cobas.no

Egenkontroll INR:
Coaguchek.no

For leverandører:
Produkter til primærhelsetjenesten 

Diabetes:
Accu-chek.no
Lev med diabetes.no

Forskningslaboratorier:
Life Science

For helsepersonell:
Kreftportalen.no
RA-Portalen.no


For helsepersonell og allmennhet/pasient:
Power Of Hope.no